Kompetanseheving

KLB Midt-Norge har ansvar for kompetanseheving og undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

​​Ta kontakt på e-post​ hvis du ønsker å delta på videokonferansen.

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisning

Sist oppdatert 04.04.2023