Kompetanseheving

KLB Midt-Norge har ansvar for kompetanseheving og undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

​​Ta kontakt på e-post​ hvis du ønsker å delta på videokonferansen.

Smerte og palliasjon

Kurset er en del av masterprogrammet i helsevitenskap ved NTNU. To av dagene tilbys som digital undervisning til helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Pris per påmeldte: 1000,- for todagers kurs


Cytostatikakurs for sykepleiere og leger

Kurset er gratis og åpent for sykepleiere og leger både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Påmelding via Læringsportalen. Ved spørsmål kan du ta kontakt med Marte Wolden​.

Tema på kurset:

  • Generelt om kreftsykdom og kreftbehandling
  • Bivirkninger ved cytostatikabehandling og immunterapi
  • Forskrifter for håndtering av cytostatika
  • Nøytropen feber
  • Cytostatikabehandling til barn med kreft
  • Sikkerhet og trygghet for pasient og ansatte
  • Juridiske aspekter ved legemiddelhåndtering

Emnekurs i palliativ medisin for leger

Vi søker Legeforeningen om godkjenning av emnekurset.

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisning

Sist oppdatert 04.04.2023