En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Kontakt oss

Hovedoppgavene for den nasjonale kompetansetjeneste er å:

  • Bedre kvaliteten av diagnostikk og kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer.
  • Danne konsensus for utredning og pasientutvelgelse til kirurgi slik at pasientbehandlingen blir mest mulig ensartet på landsbasis og å bygge et felles referansegrunnlag for kirurgisk behandling.
  • Drive klinisk utprøving og evaluering av kirurgiske metoder i kontrollerte studier med fokus på god utredning, pasientforløp, klinisk effekt og kostnadseffektivitet.
  • Bidra til systematisk kvalitetssikring av nakke og ryggkirurgien i Norge i samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.
  • Danne grunnlag for en felles evidensbasert plattform for utdannelse av rygg og nakkekirurger i Norge.
  • Bidra til etablering og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
  • Formidle informasjon om kirurgisk behandling av rygg og nakkesykdommer til andre deler av helsetjenesten og pasienter på gruppenivå
Sist oppdatert 26.09.2023