Et nærbilde av en person som smiler

Borghild K. Lomundal

Borghild Lomundal var fagansvarlig for læring og mestring i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin i 2016 og 2017.

​Borghild Kristin Lomundal er utdannet fysioterapeut med mastergrad i planlegging og utvikling. Hun er seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner på St. Olavs hospital. Senteret har som mål å gi pasienter og pårørende kunnskap til å ta beslutninger om egen helse, ferdigheter til å håndtere hverdagen med sykdom, og motivasjon til jevnlig egenaktivitet.

Borghild har i sin tidligere forskning fulgt pasienter med kols i flere år etter at de enten deltok på et toårig rehabiliteringsprogram eller et veiledet program for selvledelse som strakk seg over ett år. De som deltok på rehabiltering forbedret den helserelaterte livskvaliteten sin og økte treningskapasiteten det første året av programmet, og hadde beholdt disse forbedringene da de ble fulgt opp tre år etter endt rehabilitering. 80 % av pasientene trente fortsatt regelmessig på det tidspunktet. Også i selvledelsesgruppa trente over 60 % av pasientene jevnlig etter fem års oppfølging. Livskvaliteten bedret seg det første året, men etter fem år var både treningskapasitet og helserelatert livskvalitet den samme som før de gjennomførte selvledelsesprogrammet.

For tida fullfører Borghild doktorgraden sin, hvor hun i en randomisert studie har undersøkt effekten av en brukerstyrt samtalegruppe inn i lungerehabilitering.

Telefon: 72 57 69 08
E-post: borghild.lomundal@stolav.no

Lomundal, B. K., & Steinsbekk, A. (2012). Five-year follow-up of a one-year self-management program for patients with COPD. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 7, 87.

Grønning, K., Lomundal, B., Koksvik, H. S., & Steinsbekk, A. (2011). Coping with arthritis is experienced as a dynamic balancing process. A qualitative study. Clinical rheumatology, 30(11), 1425.

Rygg, L. Ø., Rise, M. B., Lomundal, B., Solberg, H. S., & Steinsbekk, A. (2010). Reasons for participation in group-based type 2 diabetes self-management education. A qualitative study. Scandinavian Journal of Social Medicine, 38(8), 788-793.

Steinsbekk, A., & Lomundal, B. K. (2009). Three-year follow-up after a two-year comprehensive pulmonary rehabilitation program. Chronic respiratory disease, 6(1), 5-11.

Lomundal, B. K., & Steinsbekk, A. (2007). Observational studies of a one year self-management program and a two year pulmonary rehabilitation program in patients with COPD. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 2(4), 617.

18.4.2016, Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Nå skal helsepersonell kurses i trening (krever abonnement)

Borghild Lomundal
Borghild Kristin Lomundal, tidligere fagansvarlig for læring og mestring i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Sist oppdatert 14.02.2019