En mann med briller

Conrad Lange

Conrad Lange var lege med spesialkompetanse på perifer karsykdom ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

​Conrad Lange er spesialist i generell kirurgi karkirurgi, og er overlege ved Kirurgisk klinikk på St. Olavs hospital, hvor han har vært ansatt siden 1992. Han fullførte sin PhD ved NTNU i 2014. 

Forskningen til Conrad har handlet om såkalt endovaskulær behandling med stentgrafting hos pasientgrupper med utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme). Resultatene viser at denne behandlingen bør foretrekkes framfor åpen kirurgi for pasienter over 80 år og ved såkalte inflammatoriske utposninger. Doktorgraden viser videre at dødeligheten og antall komplikasjoner forbundet med denne typen inngrep ble redusert fra slutten av 1990-tallet og til første del av 2000-tallet.

Telefon: 926 81 861
E-post: conrad.lange@stolav.no

Rognmo, Ø., Brønstad, E., Lange, C., Vesterbekkmo, E. K., Revdal, A., & Aamot, I. L. (2018) Trening som medisin. Tidsskrift for den Norske Legeforening

Altreuther, M., Lange, C., Myhre, H. O., & Hannula, R. (2013). Aortic graft infection and mycotic aneurysm with Streptococcus equi zooepidemicus: two cases with favorable outcome of antibiotic treatment. Vascular, 21(1), 6-9.

Berge, C., Haug, E. S., Romundstad, P. R., Lange, C., & Myhre, H. O. (2008). Improved long-term survival following infrarenal abdominal aortic aneurysm repair. Scandinavian Cardiovascular Journal, 42(5), 354-359.

Berge, C., Haug, E. S., Romundstad, P. R., Lange, C., & Myhre, H. O. (2007). Infrarenal abdominal aortic aneurysm repair: time-trends during a 20-year period. World journal of surgery, 31(8), 1682-1686.

Lange, C., Leurs, L. J., Buth, J., & Myhre, H. O. (2005). Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm in octogenarians: an analysis based on EUROSTAR data. Journal of vascular surgery, 42(4), 624-e1.

Lange, C., Hobo, R., Leurs, L. J., Daenens, K., Buth, J., & Myhre, H. O. (2005). Results of endovascular repair of inflammatory abdominal aortic aneurysms. A report from the EUROSTAR database. European journal of vascular and endovascular surgery, 29(4), 363-370.

Lundbom, J., Hatlinghus, S., Lange, C., Odegard, A., Aasland, J., Romundstad, P., & Myhre, H. O. (2004). Ni års erfaring med endovaskulaer behandling av abdominale aortaaneurismer. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 124(21), 2757-2759.

Lundbom, J., Hatlinghus, S., Ødegård, A., Eide, T. O., Lange, C., Aasland, J., Aadahl, P., & Myhre, H. O. (2004). Combined open and endovascular treatment of complex aortic disease. Vascular, 12(2), 93-98.

Lange, C., Ødegård, A., Lundbom, J., Hatlinghus, S., & Myhre, H. O. (2002). Type III endoleak from a thoracic aortic stent-graft. Journal of Endovascular Therapy, 9(4), 535-538.

Conrad Lange.jpg
Conrad Lange, karkirurg med spesialkompetanse på perifer karsykdom ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Sist oppdatert 11.05.2024