En kvinne med langt hår

Elisabeth Bø

Elisabeth Bø er spesialfysioterapeut med doktorgrad, og Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisins kompetanseperson innen trening ved perifer karsykdom.

Elis​abeth Bø​ jobber som spesialfysioterapeut og fagkoordinator ved Oslo universitetssykehus, både i seksjon for fysioterapi ved medisinsk klinikk, og i karavdelingen ved hjerte-, lunge og karklinikken. I tillegg til klinisk arbeid med pasienter med claudicatio intermittens, er Elisabeth spesielt engasjert i forskning på intensiv gangtrening for pasienter etter hjerneslag ved Oslo universitetssykehus.

​Doktorgraden til Elisabeth fra 2014 viser at pasienter som får blokket ut trange blodårer i beina, har god effekt av å trene som supplement til denne behandlingen. Både gangkapasitet og flere mål på livskvalitet forbedret seg som følge av ett år med trening. Deltakerne i treningsgruppa utførte 12 uker med gruppebasert intervalltrening ledet av fysioterapeut etter utblokking.

​Telefon: 930 66 490
E-post: elisbo@ous-hf.no
Twitter: @boelisabeth

Moore, J. L., Bø, E., Erichsen, A., Rosseland, I., Halvorsen, J., Bratlie, H., Hornby, G.., & Nordvik, J. E. (2021). Development and Results of an Implementation Plan for High-Intensity Gait Training. Journal of Neurologic Physical Therapy.

Moore, J. L., Nordvik, J. E., Erichsen, A., Rosseland, I., Bø, E., Hornby, T. G., & FIRST-Oslo Team. (2020). Implementation of high-intensity stepping training during inpatient stroke rehabilitation improves functional outcomesStroke, 51(2), 563-570.​

Bø, E., Bergland, A., Stranden, E., Jørgensen, J. J., Sandbæk, G., Grøtta, O. J., & Hisdal, J. (2015). Effects of 12 weeks of supervised exercise after endovascular treatment: a randomized clinical trial. Physiotherapy Research International, 20(3), 147-157.

Bø, E., Hisdal, J., Cvancarova, M., Stranden, E., Jørgensen, J. J., Sandbæk, G., Grøtta, O. J., & Bergland, A. (2013). Twelve-months follow-up of supervised exercise after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication: a randomised clinical trial. International journal of environmental research and public health, 10(11), 5998-6014.

Bø, E., Hisdal, J., & Bergland, A. (2013). Walking distance and quality of life in patients selected for endovascular treatment​. The European Journal of Physiotherapy, 15(4), 185-192.

860 755.png

Elisabeth Bø, spesialfysioterapeut i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinTrening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein.

Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
Sist oppdatert 07.09.2021