Forskningsartikler – Hjertesvikt

Her har vi samlet sentral forskning innen temaet «trening som medisin til personer med hjertesvikt».

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle artiklene er tilgjengelig i fulltekst uten spesiell tilgang til fagdatabaser.

Exercise-based rehabilitation for heart failure.
Taylor RS, Sagar VA, Davies EJ, Briscoe S, Coats AJ, Dalal H, Lough F, Rees K, Singh S. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 27;(4):CD003331. PMID: 24771460

ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Böhm M, Dickstein K, Falk V, Filippatos G, Fonseca C, Gomez-Sanchez MA, Jaarsma T, Køber L, Lip GY, Maggioni AP, Parkhomenko A, Pieske BM, Popescu BA, Rønnevik PK, Rutten FH, Schwitter J, Seferovic P, Stepinska J, Trindade PT, Voors AA, Zannad F, Zeiher A; Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2012 Aug;14(8):803-69. PMID: 22828712

Exercise training in heart failure: from theory to practice. A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Piepoli MF, Conraads V, Corrà U, Dickstein K, Francis DP, Jaarsma T, McMurray J, Pieske B, Piotrowicz E, Schmid JP, Anker SD, Solal AC, Filippatos GS, Hoes AW, Gielen S, Giannuzzi P, Ponikowski PP. Eur J Heart Fail. 2011 Apr;13(4):347-57. PMID: 21436360

Exercise training in heart failure: practical guidance.
Conraads VM, Beckers PJ. Heart. 2010 Dec;96(24):2025-31. PMID: 21088125

Sist oppdatert 01.11.2016