Helsepersonell kurset i trening

I forrige uke arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin kurset ”trening og testing av hjertepasienter”. Leger, fysioterapeuter og sykepleiere fra ulike deler av landet deltok.

Stine Maren Riksfjord
Publisert 13.09.2016
Sist oppdatert 31.10.2016

​«Hvordan implementere trening som en del av behandlingen?» og «hvordan sørge for et helhetlig pasientforløp?», var viktige spørsmål under årets kurs. Er et bedret tverrprofesjonelt samarbeid løsningen?


Forskningsresultater viser at god kondisjon (det vil si et høyt oksygenopptak) bedrer prognosen når det gjelder overlevelse og sykdom, både hos friske og personer med hjertesykdom. Ved etablert hjertesykdom er det derfor viktig å være fysisk aktiv og trene regelmessig. Til tross for god dokumentasjon blir trening fortsatt lite brukt som behandling etter sykdomsdebut. Årsakene er flere, men tilgjengelighet til rehabilitering og manglende henvisning fra lege er noen av hovedårsakene. Utenlandske studier tilsier at kun 30 % av hjertepasientene som kunne deltatt, faktisk deltar i et strukturert rehabiliteringsprogram. Vi står overfor mange utfordringer, og arbeidet med opplæring og kompetanseformidling bør være en prioritert oppgave.

 
Bedring av oksygenopptaket ble behørig dekket på kurset, både teoretisk og praktisk ved testing og trening. Oksygenopptaket omhandler kroppens evne til å transportere og bruke oksygen under fysisk anstrengelse, og er det mest presise målet på kondisjonen vår. Det er vist at hjertets pumpekapasitet (slagvolum (hvor mye blod hjertet pumper per slag) x maksimal hjertefrekvens (HFmax)) er den begrensende faktor når det gjelder kondisjonen vår. Da HFmax ikke påvirkes av trening, er det slagvolumet som kan økes gjennom trening. Forskning viser at utholdenhetstrening i form av intervaller med høy intensitet (85-95 % av HFmax) er mest effektivt for å øke oksygenopptaket. Hjertemuskelen kan altså bli sterkere og jobbe mer effektivt ved riktig treningsdosering.


Deltakerne fikk en praktisk demonstrasjon av 4x4-intervaller, enten på tredemølle eller ergometersykkel. Her besto treningen av oppvarming (5-10 minutter), 4 minutter ved 85-95 % av HFmax og 3 minutter aktiv pause ved 70 % av HFmax. Intervalldragene ble repetert fire ganger. Stemningen var høy når deltakerne selv fikk kjenne på egen kropp hva som skal til for å bedre kondisjonen.


Treningsprinsippet 4x4-intervaller bruker HFmax for å gi hjertet en god treningsøkt. Sjekk din makspuls med CERGs makspulskalkulator her!


Har du ikke mulighet til å få testet kondisjonen direkte, kan du finne kondisalderen din med CERGs populære kondisjonskalkulator her!

 

Takk for et vellykket kurs!
 

Bilder fra kurset ”trening og testing av hjertepasienter”

Takk til kurskomité, forelesere og deltakere. Bra jobbet!
Se bildene her!