Fortsetter å trene ett år etter hjerterehabilitering

En studie fra CERG viser at mange som har deltatt på høyintensitetstrening holder aktivitetsnivået og kondisjonen oppe i ett år etter sykehusinnleggelsen.

Publisert 01.11.2016
Sist oppdatert 05.10.2021
En gruppe mennesker som trener i et treningsstudio

Tidligere studier har vist at opptil åtte av ti hjertepasienter slutter å trene kort tid etter at de har avsluttet treningsopplegget de tilbys rett etter sykehusoppholdet. Til tross for at høyintensitetstrening har vist seg å ha størst effekt på kondisjonen til disse pasientene, anbefales mange trening med moderat intensitet fordi det er forventet at det er lettere å gjennomføre i det lange løp. Nå viser en fersk studie fra CERG ved NTNU imidlertid at mange som har deltatt på høyintensitetstrening holder aktivitetsnivået og kondisjonen oppe i ett år etter sykehusinnleggelsen.

Forskerne sammenlignet tre grupper på til sammen 76 pasienter som alle hadde gjennomført trening i form av 4×4-intervaller to ganger i uka i 12 uker. Ei av gruppene gjennomførte treninga på tredemølle, ei gruppe gjennomførte gruppebaserte aktiviteter, mens den siste gruppa trente hjemme. Etter at treningsperioden var over ble deltakerne oppfordret til å fortsette å trene på egen hånd, enten med høyintensiv trening eller mer moderat trening i tråd med myndighetenes anbefalinger.

 
Etter ett år undersøkte forskerne oksygenopptaket til pasientene på nytt. Det viste seg at kondisjonen i alle de tre gruppene var høyere enn ett år tidligere, men med unntak av i hjemmetreningsgruppa noe lavere enn etter 12-ukersmålingene. Deltakerne i alle gruppene rapporterte et signifikant høyere aktivitetsnivå enn da studien startet, og data fra aktivitetsmålere viste at nesten samtlige gjennomførte nok daglig aktivitet til å oppfylle minimumsanbefalingene til helsemyndighetene. Også kroppskomposisjonen (fettprosent og muskelmasse) var noe forbedret sammenlignet med ett år tidligere, samtidig som pasientene rapporterte bedre helserelatert livskvalitet.

Forskerne kunne konkludere med at høyintensitetstrening i rehabiliteringsperioden ikke virker å være negativt for om pasientene følger opp treningen på egen hånd det neste året. Høyintensiv hjemmebasert trening kan være en spesielt attraktiv mulighet, og studien indikerer at de som trente hjemme opprettholdt aktivitetsnivået enda noe bedre enn deltakere som gjennomførte trening på sykehuset.

Aamot, I. L., Karlsen, T., Dalen, H., & Støylen, A. (2015). Long‐term Exercise Adherence After High‐intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation: A Randomized Study. Physiotherapy Research International.