Hjertepasienter holder formen ved like med treningsråd og testing

Den fysiske formen til hjertepasienter er som regel redusert ett år etter rehabilitering. En ny studie fra NTNU indikerer at oppfølging og testing kan bidra til at flere opprettholder kondisjonen.

Publisert 02.11.2016
Sist oppdatert 05.10.2021

Trening som forbedrer oksygenopptaket gjør at pasienter med koronar hjertesykdom lever lenger, og har blitt en viktig del av rehabiliteringsprogrammet etter sykehusbehandling. Etter rehabilitering trapper imidlertid mange pasienter ned på treningen, og den fysiske kapasiteten svekkes igjen.

Forskere i Trondheim undersøkte om et skreddersydd program kunne hjelpe flere hjertepasienter til å opprettholde kondisjonen det første året etter at de ble skrevet ut fra rehabilitering. 24 pasienter fra St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus fikk et grundig forklart treningsprogram med mål om å gjennomføre tre 4×4-intervalløkter hver uke. En gang i måneden ble de også invitert til sykehuset for å gjennomføre ei slik økt, og hver tredje måned ble det maksimale oksygenopptaket deres testet. Pasientene førte dessuten treningsdagbok.

Etter ett år var kondisjonen på samme nivå som ved den første testen. Det samme gjaldt blodtrykket, hvilepuls, kolesterol og selvrapportert livskvalitet. Forskerne ble overrasket over at deltakerne ikke hadde forbedret oksygenopptaket sitt, men da de studerte treningsdagbøkene oppdaget de at bare en tredel hadde gjennomført trening med høy intensitet mer enn én gang i uka. Forskerne understreker likevel at man kan forvente en forverring av kondisjonen i løpet av et år i denne pasientgruppa, og at funnene derfor er positive.

Ei gruppe på 25 pasienter som ikke hadde fått tilsvarende treningsprogram eller oppfølging ble brukt som kontrollgruppe. Også disse opprettholdt oksygenopptaket gjennom det året studien varte, og det var ingen forskjell på resultatene i de to gruppene. Basert på tidligere studier hadde forskerne forventet at deltakerne i kontrollgruppa ville ha redusert fysisk kapasitet etter et år, men det kan tenkes at motivasjonen ved å vite at de skulle testes på nytt bidro til at flere opprettholdt aktivitetsnivået etter rehabiliteringsperioden.

Studien tyder på at hjertepasienter bør få tilbud om minst én oppfølging med testing av maksimalt oksygenopptak etter at de er ferdige med rehabilitering på sykehuset. Dette kan motivere til trening som gjør at de beholder den fysiske kapasiteten sin. Et skreddersydd treningsprogram med jevnlig, men sjelden oppfølging så imidlertid ikke ut til å ha noen ekstra effekt i denne studien.

Madssen, E., Arbo, I., Granøien, I., Walderhaug, L., & Moholdt, T. (2014). Peak Oxygen Uptake after Cardiac Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial of a 12-Month Maintenance Program versus Usual Care. PloS one, 9(9), e107924.