Hjertepasienter tåler tyngre styrketrening

En norsk studie viser det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter.

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 05.10.2021

Pasienter med koronar hjertesykdom anbefales å trene utholdenhet for hjertet sin del, men også styrke for å motvirke muskelsvinn. For å unngå akutt høyt blodtrykk under styrketreninga er gjeldende anbefalinger å løfte vekter man klarer mellom ti og femten repetisjoner med. En ny norsk studie viser imidlertid at personer som har gjennomgått et inngrep for å fjerne plakk fra hjertets blodårer heller bør satse på tyngre vekter og færre repetisjoner dersom de er redde for blodtrykket sitt.

Femten pasienter med stabil koronarsykdom deltok i studien. Alle hadde trent utholdenhet regelmessig det siste halve året som en del av rehabiliteringen av hjertesykdommen, men ingen hadde trent styrke. Deltakerne gjennomførte to utmattende styrkeøkter med beinspark (en øvelse for lårmuskulaturen) med minst 48 timers mellomrom. Den ene økta bestod av tre sett med en belastning de klarte å løfte fire ganger (4RM), mens den andre økta bestod av tre sett med en belastning de klarte å løfte 15 ganger (15RM). Rekkefølgen på de to treningsøktene var tilfeldig fordelt blant deltakerne, som ble instruert til å puste jevnt mens de løftet vektene.

Det gjennomsnittlige systoliske og diastoliske blodtrykket til deltakerne økte med 23/11 mmHg som følge av 4RM-treninga, og med 48/25 mmHg som følge av 15RM-treninga. Dette tilsvarte et blodtrykk på henholdsvis 147/76 mmHg ved 4RM og 176/94 mmHg ved 15RM. Før hvert nye sett hadde blodtrykket sunket ned til hvileverdiene igjen.

Videre økte blodtrykket fra andre til tredje sett under økta med 15RM-vekter, mens det ikke økte fra sett til sett da pasientene trente med 4RM-vekter. Det viste seg at blodtrykket var like høyt etter fire repetisjoner med de lette 15RM-vektene som det var etter fire repetisjoner med de tunge 4RM-vektene. Også det gjennomsnittlige arterietrykket, pulsen og laktatverdiene økte mest etter styrketreninga med lette vekter og mange repetisjoner, og denne treningsformen ble ansett som tyngre å gjennomføre av deltakerne enn den tunge styrketreninga med færre repetisjoner.

Resultatene er i tråd med en tilsvarende studie de samme forskerne nylig gjennomførte på friske menn. Forskerne konkluderer med at blodtrykksresponsen under styrketrening er mer avhengig av varigheten på et sett enn tyngden på vektene som løftes. Funnene indikerer at pasienter med stabil koronarsykdom som ønsker å kontrollere blodtrykket under styrketrening heller bør øke vektbelastningen og ta færre repetisjoner enn å ta mange repetisjoner med lettere vekter.

Gjovaag, T., Mirtaheri, P., Simon, K., Berdal, G., Tuchel, I., Westlie, T., … & Hisdal, J. (2015). Hemodynamic Responses to Resistance Exercise in Patients with Coronary Artery DiseaseMedicine and science in sports and exercise