Hjerterehabilitering i Norge

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har som ambisjon at alle hjertepasienter som egner seg for treningsbasert hjerterehabilitering skal bli henvist. Vi har også mål om at alle norske sykehus skal tilby treningsbasert hjerterehabilitering av god kvalitet til sine pasienter. Her har vi gjort et forsøk på å lage en komplett oversikt over norske sykehus og andre aktører i spesialisthelsetjenesten som tilbyr det vi definerer som treningsbasert hjerterehabilitering.

Hjerterehabilitering inneholder vanligvis trening, pasientopplæring og individuell veiledning. For å delta på hjerterehabilitering trenger man som regel henvisning fra lege. At hjerterehabiliteringen er treningsbasert viser til at treningsgrupper er en helt sentral del av rehabiliteringsopplegget og at treningstilbudet strekker seg over flere uker. Hjerteskole og andre tilbud som går over én eller svært få dager er derfor ikke inkludert i denne oversikten.

Vi har forsøkt å lage en så fullstendig oversikt som mulig, og vi har også gjort et forsøk på å beskrive innholdet i tilbudet svært kort og generelt. Det er likevel mulig at vi har gått glipp av noen rehabiliteringstilbud. Oversikten skiller mellom polikliniske tilbud på sykehusene og tilbudene som gis ved private sykehus og intstitusjoner, som gjerne omfatter enten polikliniske dagopphold, døgnrehabilitering til inneliggende pasienter, eller begge deler. Ta kontakt hvis du har innspill eller kommentarer som kan hjelpe oss med å komplettere oversikten.

Tilbud i Helse Nord

Tilbud i helseforetakene

Oppstart: Første mandag etter utskrivelse etter utblokking, eller 2-4 uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Ti uker (opptil 20 treningsøkter)
Trening:
1. Kom-i-gang-gruppe: Enkle øvelser med lav intensitet, opptrapping til pasienten er klar for gruppetrening.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med moderat intensitet.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, Tromsø

Oppstart: 1-2 uker etter utskrivelse etter utblokking, eller 4-6 uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter)
Trening:
1. Kondisjonstest før oppstart.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med moderat til høy intensitet. Styrkeøvelser og bevegelighetstrening. Totalt 60 minutter.
3. Kondisjonstest etter fullført treningsperiode.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Sandnessjøen

Så vidt vi har klart å finne ut finnes det foreløpig ikke poliklinske tilbud om treningsbasert hjerterehabilitering ved følgende sykehus i Helse Nord-Norge:

  • Finnmarkssykehuset i Kirkenes og i Hammerfest.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad og i Narvik.
  • Nordlandssykehuset i Bodø, i Lofoten og i Vesterålen.
  • Helgelandssykehuset i Mo i Rana og i Mosjøen.

De fleste av disse sykehusene tilbyr kortere lærings- og mestringskurs for hjertepasienter, og opplæring om trening er som regel en del av disse kursene.

Private tilbud

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering. En oppfølgingsuke fem måneder etter første opphold.
Trening: 
1. Funksjonstest ved oppstart.
2. Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
3. Individuell trening med fysioterapeut og treningsinstruktør. Aktiviteter både utendørs og inne i gymsal, styrketreningssal og varmtvannsbasseng.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertesykdommer, Kurbadet

Oppstart: Tidligst åtte uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon. Totalt åtte grupper i året.
Varighet: Fire uker døgnrehabilitering.
Trening: 
1. Gruppetrening: Sirkeltrening, spinning, intervalltrening, stavgang. Styrketrening med moderat intensitet. Aktiviteter både utendørs og inne i gymsal og varmtvannsbasseng.
3. Egentrening etter individuelt tilpasset program.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, LHL-klinikken Skibotn

Oppstart: Tidligst fire uker etter utblokking, og tidligst seks uker etter koronar bypass-kirurgi. Totalt 6-7 grupper i året.
Varighet: 3-4 uker døgnrehabilitering.
Trening: 
1. Submaksimal kondisjonstest og test av maksimal styrke ved oppstart.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller både utendørs og inne. Styrketrening i styrketreningssal.
3. Egentrening etter individuelt tilpasset program.
4. Submaksimal kondisjonstest og test av maksimal styrke etter fullført rehabiliteringsopphold.
Nettside med kontaktinformasjon: Tilbud til personer med hjerte- og karsykdom, Valnesfjord Helsesportsenter

Oppstart: Tidligst seks uker og senest seks måneder etter symptomdebut eller behandling. Totalt fem grupper i året.
Varighet: To uker døgnrehabilitering.
Trening: 
1. Gruppetrening: 4x4-intervalltrening både utendørs og inne.
2. Egentrening etter individuelt tilpasset program.
Nettside med kontaktinformasjon: Brosjyrer, Helgeland Rehabilitering

Tilbud i Helse Midt

Tilbud i helseforetakene

Oppstart: 2-3 uker etter utskrivelse etter utblokking, eller fire uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
1. Kondisjonstest før oppstart.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetrening, Sykehuset Namsos

Oppstart: 3-4 uker etter innleggelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
1. Kom-i-gang-gruppe: Moderat intensitet, opptrapping til pasienten er klar for gruppetrening.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening og bevegelighetstrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetrening, Sykehuset Levanger

Oppstart: 1-2 uker etter utblokking, eller 4-6 uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
1. Kom-i-gang-gruppe: 4x4-intervaller med moderat intensitet. Styrketrening. Opptrapping til pasienten er klar for gruppetrening.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening.
3. Minigruppe: For hjertepasienter med komorbiditet. Enkle treningsøvelser med stol.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Trondheim

Oppstart: Innen to uker etter utskrivelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Ti uker (opptil 20 treningsøkter).
Trening:
1. Kom-i-gang-gruppe: 4x4-intervaller med moderat intensitet. Styrketrening. Opptrapping til pasienten er klar for gruppetrening.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening.
Nettside med kontaktinformasjon:

​Oppstart: 2-3 uker etter utblokking, eller fire uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: Én treningsøkt hver uke.
Varighet: Åtte uker (opptil åtte treningsøkter)
Trening: 
Gruppetrening: Intervalltrening med fokus på kondisjonsøkning.
Nettside med kontaktinformasjon:

​Oppstart: 2-3 uker etter utblokking, eller fire uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: Én treningsøkt hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil tolv treningsøkter)
Trening:
Styrke- og kondisjonstrening innendørs i gruppe.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Innen tre uker etter stenting, eller 4-6 uker etter koronar bypass-operasjon
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
1. Direkte test av kondisjon ved oppstart.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening.
3. Direkte test av kondisjon etter fullført treningsperiode.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: To uker etter utblokking, 4-6 uker etter utblokking for hjerteinfarkt, eller 6-8 uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening og bevegelighetstrening.
Nettside med kontaktinformasjon:

Private tilbud

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: Åtte eller tolv uker (Dagtilbud med totalt 24 treningsøkter).
Trening: 
1. Test av kondisjon og styrke ved oppstart.
2. 4x4-intervaller med høy intensitet. Tung styrketrening, 4 sett x 4 repetisjoner.
3. Test av kondisjon og styrke etter fullført treningsperiode.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertesykdommer, Treningsklinikken

Oppstart: 
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering
Trening: 
Gruppetrening: Kontiuerlig med moderat intensitet og intervallbasert med høy intensitet. Styrketrening med egen kroppsvekt. Bevegelighetstrening. Trening i gymsal, basseng og utendørs.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertesykdommer, Selli

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: 3-4 uker døgnrehabilitering ved individuelt opphold. Gruppetilbudet strekker seg over tre uker, med to ukers oppfølgingstilbud etter 4-6 måneder.
Trening: 
Fokus på generell fysisk aktivitet, intervalltrening og styrketrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Unicare Røros

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet. Totalt 14 grupper i året.
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Aktiviteter både utendørs og inne i gymsal, styrketreningssal og varmtvannsbasseng.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerte, Muritunet

Tilbud i Helse Vest

Tilbud i helseforetakene

Oppstart: 
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil 12 treningsøkter).
Trening:
Individuelt tilpasset ut fra individuelle målsetninger.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil 12 treningsøkter).
Trening:
Individuelt tilpasset ut fra individuelle målsetninger. Undervisningsdelen av hjerterehabiliteringen foregår på Nordfjord sjukehus.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil 12 treningsøkter).
Trening:
Individuelt tilpasset ut fra individuelle målsetninger. Undervisningsdelen av hjerterehabiliteringen foregår på Nordfjord sjukehus.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 1-2 uker etter utskrivelse etter utblokking, eller åtte uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: Tre treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 36 treningsøkter).
Trening:
1. Direkte test av kondisjon før oppstart.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller og Ullevålsmodellen (tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt - totalt 50 minutter).
Nettside med kontaktinformasjon: Hjarterehabilitering, Bergen

Oppstart: Fire ganger hvert år
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil 12 treningsøkter).
Trening:
1. Test av kondisjon og styrke før oppstart og etter endt treningsperiode.
2. Gruppetrening: 4x4-intervaller, styrketrening og bevegelighetstrening både inne og ute.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Fra to uker etter utskrivelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Fem uker (opptil 10 treningsøkter).
Trening:
Kom-i-gang-gruppe: Trening med lav til moderat intensitet.
Nettside med kontaktinformasjon:

Så vidt vi har klart å finne ut finnes det foreløpig ikke polikliniske tilbud om treningsbasert hjerterehabilitering ved følgende sykehus i Helse Vest:

  • Helse Fonna: Stord sjukehus og Odda sjukehus
  • Helse Stavanger: Stavanger universitetssjukehus og Eigersund poliklinikk

De fleste av disse sykehusene tilbyr kortere lærings- og mestringskurs for hjertepasienter, og opplæring om trening er som regel en del av disse kursene.

Private tilbud

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold.
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening: Daglig fellestrim og turgruppe.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, Ravneberghaugen

Oppstart: 2-4 uker etter utblokking, 4-6 uker etter utblokking for hjerteinfarkt, eller 6-8 uker etter koronar bypass-operasjon. Totalt 14 grupper i året.
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening: 4x4-intervaller og Ullevålsmodellen (tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt - totalt 50 minutter). Utendørs trening og trening i basseng.
Nettside med kontaktinformasjon: Rehabilitering for hjertesyke, LHL-klinikken Bergen

Oppstart:
Varighet: To uker døgnrehabilitering. Fire uker med totalt 10 dager ved dagrehabilitering.
Trening: 
1. Gruppetrening.
2. Egentrening etter individuelt tilpasset program.
Nettside med kontaktinformasjon: Rehabilitering, Åstveit Helsesenter

Oppstart: 2-4 uker etter utblokking, 4-6 uker etter utblokking for hjerteinfarkt, eller 6-8 uker etter koronar bypass-operasjon. Totalt 10 grupper i året
Varighet: Tre uker døgnrehabilitering.
Trening: 
1. Fysisk test ved oppstart.
2. Gruppetrening
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, LHL-klinikken Nærland

Tilbud i Helse Sør-Øst

Tilbud på sykehusene

Oppstart: 2-4 uker etter utblokking, eller 6-7 uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Ni eller tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon: 

Oppstart: Fra to uker etter utskrivelse.
Hvor ofte: Én treningsøkt hver uke.
Varighet: Fire uker (opptil fire treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 4-6 uker etter utskrivelse.
Hvor ofte:
Varighet: Fem uker.
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Fra 1-2 uker etter hendelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil tolv treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening: Kondisjonstrening med moderat intensitet. Styrke og bevegelighetstrening.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Fra 1-2 uker etter hendelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil tolv treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening inspirert av Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med moderat intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, Ringerike sykehus

Oppstart: 2-4 uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil tolv treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening inspirert av Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med moderat intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Raskt etter utskrivelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Åtte uker (opptil 16 treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening inspirert av Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med moderat intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 2-4 uker etter hendelse.
Hvor ofte: Én treningsøkt hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil seks treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening: 4x4-intervaller.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerteskolen, Ahus

Oppstart: 2-3 uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening: Seks uker med lavere intensitet, etterfulgt av seks uker med høyere intensitet.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: Fra én uke etter utblokking eller fra to uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke.
Varighet: Fem uker (opptil ti treningsøkter).
Trening:
Gruppetrening.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 1-2 uker etter hendelse.
Hvor ofte: 1-2 treningsøkter hver uke.
Varighet: Seks måneder (opptil 52 treningsøkter).
Trening:
1. Gruppetrening: Tidlig trening med lav intensitet i 5-6 uker.
2. Gruppetrening: Mer intensiv trening de neste fem månedene, både i form av 4x4-intervaller med høy intensitet og Ullevålsmodellen (tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt - totalt 50 minutter).
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Sykehuset i Vestfold

Oppstart: 6-8 uker etter hendelse.
Hvor ofte: 1-2 treningsøkter hver uke.
Varighet: Fem måneder (opptil 40 treningsøkter)
Trening:
Gruppetrening: Fortsettelse etter 5-6 uker tidlig rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Både 4x4-intervaller med høy intensitet og Ullevålsmodellen (tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt - totalt 50 minutter).
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Sykehuset i Vestfold

Oppstart: Fra to uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon
Hvor ofte: To ganger hver uke.
Varighet: Seks uker (opptil tolv treningsøkter).
Trening:
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe - Skien

Oppstart: Fra to uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke
Varighet: Seks uker (opptil 12 treningsøkter)
Trening:
1. Individuell samtale med fysioterapeut (uavhengig av deltagelse på gruppetrening).
2. Gruppetrening: Intervalltrening med moderat til høy intensitet, inkludert balanse- og styrketrening. Treningen er basert på 4x4-intervaller og Ullevålsmodellen.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe - Notodden

Oppstart: Fra to uker etter hendelse
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke 
Varighet: 6-8 uker (opptil 16 treningsøkter)
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon:

Oppstart: 3-6 uker etter behandling
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke
Varighet: Fem uker (opptil ti treningsøkter)
Trening:
Gruppetrening: 4x4-intervaller med høy intensitet. Styrketrening og bevegelighetstrening.
I tillegg én gåtur i raskt tempo hver uke.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Kristiansand

Så vidt vi har klart å finne ut finnes det foreløpig ikke polikliniske tilbud om treningsbasert hjerterehabilitering ved føgende sykehus i Helse Sør-Øst:

  • Sykehuset Innlandet i Tynset, i Hamar og i Elverum
  • Vestre Viken, Bærum sykehus
  • Sykehuset Østfold Kalnes
  • Sørlandet sykehus Flekkefjord
De fleste av disse sykehusete tilbyr kortere lærings- og mestringskurs for hjertepasienter, og opplæring om trening er som regel en del av disse kursene.

Private tilbud

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: 3-4 uker døgnrehabilitering ved individuelt opphold. Gruppetilbudet strekker seg over tre uker, med to ukers oppfølgingstilbud etter 4-6 måneder.
Trening: 
Fokus på generell fysisk aktivitet, intervalltrening og styrketrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Unicare Landåsen

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet. Nytt inntak hver fjerde uke.
Varighet: Fire uker døgnrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Aktivitet utendørs og i basseng. Stoltrening for pasientene med lavest funksjon.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertesykdommer, Skogli

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: 3-4 uker døgnrehabilitering ved individuelt opphold. Gruppetilbudet strekker seg over tre uker, med to ukers oppfølgingstilbud etter 4-6 måneder.
Trening: 
Fokus på generell fysisk aktivitet, intervalltrening og styrketrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Unicare Hokksund

Oppstart: Fra to uker etter utblokking, fra fire uker etter utblokking for hjerteinfarkt eller fra seks uker etter koronar bypass-operasjon.
Varighet: Fire uker døgnrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening 1-2 ganger daglig: Individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, LHL-sykehuset Gardermoen

Oppstart: Direkte etter sykehusopphold eller senere i forløpet.
Varighet: To uker ved døgnrehabilitering. 6-8 uker med 2-3 dager i uka ved dagrehabilitering.
Trening: 
Gruppetrening: Individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertesykdommer, Godthaab

Oppstart: Fra to uker etter utblokking, eller fra fire uker etter koronar bypass-operasjon
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke. Ei treningsøkt hver uke i fase 3 (vedlikeholdsfasen etter endt rehabiliteringsfase).
Varighet: Minst seks uker (minst 12 treningsøkter). 
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon: Rehabilitering for hjertepasienter, Diakonhjemmet

Oppstart: Fra to uker etter hendelse.
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke
Varighet: Åtte uker (opptil 16 treningsøkter)
Trening:
Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjertetreningsgruppe, Lovisenberg

Oppstart: 2-4 uker etter hjerteinfarkt, og fra seks uker etter utblokking eller koronar bypass-operasjon
Hvor ofte: To treningsøkter hver uke
Varighet: Tolv uker (opptil 24 treningsøkter)
Trening:
Gruppetrening: 75 minutter hver uke.
Mulighet for egentrening.
Nettside med kontaktinformasjon: Rehabilitering, Idrettens Helsesenter

Oppstart: Fra to uker etter utblokking, og fra åtte uker etter koronar bypass-operasjon.
Hvor ofte: Tre treningsøkter hver uke (to innendørs og ei utendørs).
Varighet: Tolv uker (opptil 36 treningsøkter).
Trening:
1. Direkte test av kondisjon før oppstart.​
2. Gruppetrening etter Ullevålsmodellen: Tre arbeidsperioder med høy intensitet, bevegelighetstrening og styrketrening med egen kroppsvekt. Totalt 50 minutter.
3. Direkte test av kondisjon etter fullført treningsperiode.
Nettside med kontaktinformasjon: Hjerterehabilitering, Nimi

Sist oppdatert 07.12.2022