Ja, hjertepasienter KAN trene intervaller hjemme

På ESC-kongressen i Barcelona lærte Inger-Lise Aamot hjertespesialister fra hele verden hvorfor og hvordan pasientene deres bør og kan trene intensiv intervalltrening hjemme på egen hånd.

Publisert 04.09.2017
Sist oppdatert 05.10.2021

Den årlige ESC-kongressen er verdens største samling av ​eksperter på hjerte- og karsykdom. I år deltok rundt 30 000 personer, og blant foredragsholderne var Trening som medisins leder Inger-Lise Aamot.

Inger-Lise kunne fortelle de mange tilhørerne at intensiv, intervallbasert trening er en trygg, gjennomførbar og særdeles effektiv treningsform også for hjertepasienter som ikke har mulighet til å delta på organisert rehabilitering på sykehuset. Intervalltrening med høy intensitet for pasienter med hjerte- og karsykdom er fortsatt et kontroversielt tema blant hjerteleger rundt omkring i verden, men forhåpentligvis kan erfaringene fra våre forskere bidra til at flere også implementerer slik trening utenfor en sykehus-setting.

Effektivt

I løpet av foredraget presenterte Inger-Lise resultatene fra to av svært få studier som har undersøkt effekten av intervalltrening som en del av hjemmebasert hjerterehabilitering. Begge studiene er gjennomført av forskere i Trondheim. Den første (1) viser at oksygenopptaket øker like mye ved hjemmebasert intervalltrening som for pasienter som trener på et rehabiliteringssenter, mens Inger-Lises egen studie (2) i tillegg viser at pasienter som trener hjemme med pulsklokke fint klarer å komme opp i riktig pulssone under intensiv intervalltrening. Hun viste videre en figur som illustrerer at hennes egne studiedeltakere klarer å gjennomføre gode intervalltreningsøkter med riktig intensitet både på sykkel, tredemølle og ved å gå i motbakke utendørs.

For øvrig brukte Inger-Lise store deler av innlegget på å forklare hvordan man lykkes med 4x4-intervalltrening hos hjertepasienter. Bakgrunnen for det er at to nyere studier med flere hundre hjertepasienter konkluderte med at intervalltrening ikke er gjennomførbart ved koronarsykdom (3) eller hjertesvikt (4). Det er stikk i strid med erfaringer fra norske studier, og i foredraget presiserte Inger-Lise at man er avhengig av god oppvarming og at man skal bruke de to første minuttene av hvert intervalldrag på å komme opp i riktig pulssone (85-95 % av maksimal hjertefrekvens). Hun understreket også viktigheten av at pasientene får grundig opplæring i hvordan de skal trene, og av å øke belastningen etter hvert som man blir sprekere.

Trygt

Innlegget på ESC-kongressen inkluderte også noen eksempler på hvordan man kan bruke ny teknologi til å observere og overvåke pasientene selv om de trener andre steder enn på sykehuset. Inger-Lise avsluttet med dokumentasjon som viser at hjertepasienter som trener intervall har svært lav risiko for å rammes av hjertestans eller hjerteinfarkt underveis i treningsøkta (5). For sikkerhets skyld, men ikke minst for å kunne vite hvilken hjertefrekvens de bør trene med, anbefaler Trening som medisin likevel at alle hjertepasienter som skal trene intervaller hjemme gjennomfører en ergospirometrisk test av oksygenopptaket før de starter å trene.


1. Moholdt, T., Vold, M. B., Grimsmo, J., Slørdahl, S. A., & Wisløff, U. (2012). Home-based aerobic interval training improves peak oxygen uptake equal to residential cardiac rehabilitation: a randomized, controlled trial. PloS one, 7(7), e41199.

2. Aamot, I. L., Forbord, S. H., Gustad, K., Løckra, V., Stensen, A., Berg, A. T., Dalen, H., Karlsen, T., & Støylen, A. (2014). Home-based versus hospital-based high-intensity interval training in cardiac rehabilitation: a randomized study. European journal of preventive cardiology, 21(9), 1070-1078.

3. Conraads, V. M., Pattyn, N., De Maeyer, C., Beckers, P. J., Coeckelberghs, E., Cornelissen, V. A., Denollet, J., Frederix, G., Goetschalckx, K., Hoymans, V. Y., Possemiers, N., Schepers, D., Shivalkar, B., Voigt, J.-U., van Craenenbroeck, E. M., & Vanhees, L. (2015). Aerobic interval training and continuous training equally improve aerobic exercise capacity in patients with coronary artery disease: the SAINTEX-CAD study. International journal of cardiology, 179, 203-210.

4. Ellingsen, Ø., Halle, M., Conraads, V. M., Støylen, A., Dalen, H., Delagardelle, C., Larsen, A.-I., Hole, T., Mazzani, A., Craenenbroeck, E. M., Videm, V., Beckers, P. J., Christle, J. W., Winzer, E. B., Mangner, N., Woitek, F., Höllriegel, R., Pressler, A. P., Monk-Hansen, T., Snoer, M., Feiereisen, P., Valborgland, T., Kjekshus, J. K., Hambrecht, R., Gielen, S., Karlsen, T., Prescott, E. B., & Linke, A. for the SMARTEX Heart Failure Study Group (2017). High intensity interval training in heart failure patients with reduced ejection fraction. Circulation, CIRCULATIONAHA-116.

5. Rognmo, Ø., Moholdt, T., Bakken, H., Hole, T., Mølstad, P., Myhr, N. E., Grimsmo, J., & Wisløff, U. (2012). Cardiovascular risk of high-versus moderate-intensity aerobic exercise in coronary heart disease patients. Circulation, CIRCULATIONAHA-112.