Koronarsykdom: Når skal man ikke trene?

De aller fleste hjertepasienter kan trene trygt, men ved akutt, pågående hjertesykdom skal man ikke trene.

En gruppe mennesker som trener
Tidligere lærte helsepersonell at trening kan være risikabelt for hjertepasienter. Men nå vet vi at det er kun ved akutte tilstander pasienter med hjerteinfarkt eller angina bør unngå trening. Etter en koronar bypass-operasjon skal man dessuten være forsiktig med trening som kan påvirke tilhelingen av operasjonssåret.

Absolutte kontraindikasjoner

Man bør ikke drive fysisk aktivitet, trening eller testing dersom man har:

Akutte tilstander knyttet til hjertet og blodårene:

* Hjerteinfarkt i løpet av de siste to dagene, eller endringer i hvile-EKG som tyder på iskemi (oksygenmangel i hjertet)
* Ustabil angina
* Ukontrollerbare hjerterytmeforstyrrelser som påvirker blodstrømmen i kroppen
* Alvorlig symptomgivende aortastenose (forkalkning av hjerteklaffen)
* Dekompensert, symptomgivende hjertesvikt
* Akutt hjertemuskelbetennelse (myokarditt) eller hjerteposebetennelse (perikarditt)
* Pågående betennelse i hinnen som kler innsiden av hjertet (endokarditt)
* Akutt blodpropp i lungekretsløpet (lungeemboli eller lungeinfarkt) eller blodpropp i beina (dyp venetrombose)
* Dissekerende aneurisme (utposninger som skyldes skader på blodårene)

Relative kontraindikasjoner

Man skal være forsiktig med eller utsette fysisk aktivitet, trening og testing ved:

Enkelte tilstander knyttet til hjertet og blodårene:

* Innsnevringer i hovedstammen til venstre koronararterie
* Moderat til alvorlig aortastenose med usikre symptomer
* Blodtrykk høyere enn 200/110 mmHg i hvile
* Høyt blodtrykk i lungeårene (pulmonal hypertensjon)
* Svært hurtig eller svært langsom puls
* Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati, hvor blodstrømmen hindres når blodet pumpes ut i kroppen
* Høygradig AV-blokk
* Utbukning (aneurisme) på veggen i et av hjertekamrene

Enkelte andre sykdomstilstander:

* Nylig hjerneslag eller drypp
* Ukontrollert diabetes
* Ukontrollert stoffskifte, både høyt og lavt
* Elektrolyttforstyrrelser, lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypokalemi og hypomagnesemi)
* Blodmangel

American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.

Fletcher, G. F., Ades, P. A., Kligfield, P., Arena, R., Balady, G. J., Bittner, V. A., Coke, L. A., Fleg, J. L., Forman, D. E., Gerber, T. C., Gulati, M., Madan, K., Rhodes, J., Thompson, P. D., & Williams, M. A. (2013). Exercise standards for testing and training. Circulation, 128(8), 873-934.

Gielen, S., Laughlin, M. H., O’Conner, C., & Duncker, D. J. (2015). Exercise training in patients with heart disease: review of beneficial effects and clinical recommendations. Progress in cardiovascular diseases, 57(4), 347-355.

Sist oppdatert 05.10.2021