Trening som medisin for bedre hjertehelse

"Hjerterehabilitering i form av trening har sterk anbefaling i gjeldende internasjonale retningslinjer. Helseeffekten er svært godt dokumentert, men fortsatt er det mange leger som ikke henviser pasientene til trening," skriver vi i siste utgave av Indremedisineren.

Publisert 07.08.2017
Sist oppdatert 05.10.2021
Tekst

Et av våre hovedmål er å heve kompetansen blant helsepersonell, pasienter og pårørende, slik at trening blir en like naturlig del av behandlingen som rekvirering av medikamenter. Manglende henvisning fra lege burde ikke være en av grunnene til at pasientene ikke trener. Like fullt er det fortsatt for få leger som aktivt anbefaler trening som behandling. 

I Indremedisineren 1/17 har vi skrevet mer hva det er som gjør trening så effektivt. Oppfordringen er enkel: Få pasienten på rehab!

Hele artikkelen i Indremedisineren kan du lese her.