Treningseffekter ved koronarsykdom

Trening er svært effektivt for helsa både etter et hjerteinfarkt og for personer med stabil angina.

En gruppe mennesker som danser

Trening og treningsbasert rehabilitering ved koronarsykdom reduserer faren for å havne på sykehus på nytt og for å dø av hjerte- og karsykdom. Livskvaliteten øker, man får færre psykiske plager, friskere hjertehelse og sunnere blodårer enn hvis man ikke trener. Denne saken gir en nærmere beskrivelse av de best dokumenterte effektene av trening som medisin for pasienter med hjerteinfarkt og angina pectoris.

Hindrer dødsfall

Treningsbasert hjerterehabiltering reduserer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom det neste året med 26 %, ifølge den nyeste oppsummeringsartikkelen. Treningen reduserte dessuten risikoen for å havne på sykehus uansett årsak i løpet av oppfølgingsperioden. Imidlertid bekrefter ikke oppsummeringsstudien at treningsbasert hjerterehabilitering fører til færre dødsfall totalt sett.

En annen ny analyse viser likevel at de som deltar på hjerterehabilitering etter akutt hjerteinfark eller en koronar bypass-operasjon lever lenger enn de som ikke deltar. Denne analysen har valgt ut studier etter strenge kriterier, slik at den i størst mulig grad skal reflektere den virkelige behandlingshverdagen.

Bedre kondisjon og sterkere hjerte

Trening kan gi svært stor forbedring i kondisjonen til hjertepasienter. Kondisjonen øker både fordi treningen gjør hjertet i stand til å pumpe mer blod ut til musklene, og fordi musklene bedrer evnen til å ta opp oksygenet som kommer til dem med blodet. Trening gjør både at det dannes flere små blodårer rundt musklene, og at muskelcellene tilpasser seg til å bruke oksygenet som tas opp mer effektivt.

Riktig kondisjonstrening kan både føre til at hjertet pumper kraftigere og blir bedre til å fylle seg med blod mellom to hjerteslag. I tillegg tyder studier på at trening kan stabilisere plakket koronarpasienter har i blodårene til hjertet, slik at risikoen for at det skal løsne og forårsake hjerteinfarkt minker. Blodårene bedrer også sin evne til å utvide seg med trening.

Økt livskvalitet og mindre depresjon

Treningstilpasningene gjør at hvilepulsen synker. Det samme gjør blodtrykket. Derfor kan godt trente pasienter med angina anstrenge seg på en høyere arbeidsbelastning før de får brystsmerter, sammenlignet med mer utrente pasienter.

Med bedre kondisjon orker man mer, og det blir lettere å gjennomføre oppgaver i hverdagen. Forskningen er helt klar på at den helserelaterte livskvaliteten blir bedre som følge av treningsbasert hjerterehabilitering. En rekke studier viser også lavere stressnivåer blant hjertepasienter som deltar på hjerterehabilitering, og at rehabilitering kan redusere symptomer på depresjon og angst.

Anderson, L., Oldridge, N., Thompson, D. R., Zwisler, A. D., Rees, K., Martin, N., & Taylor, R. S. (2016). Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Cardiology, 67(1), 1-12.

Rauch, B., Davos, C. H., Doherty, P., Saure, D., Metzendorf, M. I., Salzwedel, A., Völler, H., Jensen, K., & Schmid, J. P. (2016). The prognostic effect of cardiac rehabilitation in the era of acute revascularisation and statin therapy: A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized studies–The Cardiac Rehabilitation Outcome Study (CROS). European journal of preventive cardiology, 23(18), 1914-1939.

Dalal, H. M., Doherty, P., & Taylor, R. S. (2015). Cardiac rehabilitation. bmj, 351, h5000.

Kemi, O. J., & Wisløff, U. (2010). High-intensity aerobic exercise training improves the heart in health and disease. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 30(1), 2-11.

Sist oppdatert 05.10.2021