Hjertesvikt: Når skal man ikke trene?

Trening er generelt trygt for stabile pasienter med hjertesvikt, men pasienter med alvorlig hjertesvikt som gir tungpust selv ved hvile er blant gruppene som bør være mer forsiktige med trening.

En gruppe mennesker som trener

Trening har en rekke gunstige effekter for pasienter med hjertesvikt, og det er først og fremst ved akutte tilstander i hjertet eller andre alvorlige samtidige sykdommer pasientene bør unngå fysisk aktivitet.

Absolutte kontraindikasjoner

Man bør ikke drive fysisk aktivitet, trening eller testing dersom man har:

Akutte tilstander knyttet til hjertet og blodårene:

* Hjerteinfarkt i løpet av de siste to dagene
* Ustabil angina
* Ubehandlede, livstruende hjerterytmeforstyrrelser
* Akutt hjertesvikt
* Ukontrollert høyt blodtrykk
* Høygradig AV-blokk (hvor ledningen av elektriske signaler fra hjertets forkamre til hjertekamre er forstyrret)
* Akutt hjertemuskelbetennelse (myokarditt) eller hjerteposebetennelse (perikarditt)
Symptomgivende aortastenose (forkalkning av hjerteklaffen)
* En blodpropp som dannes i selve hjertet (intrakardiell trombe)

Annen akutt sykdom

Man bør heller ikke drive fysisk aktivitet eller trening dersom man har:

* Forverring av treningstoleranse eller åndenød i løpet av de siste fem dagene
* Iskemi (oksygenmangel) i hjertet ved lav belastning
* Ukontrollert diabetes
* Nylig gjennomgått blodpropp
* Overfladisk blodårebetennele (tromboflebitt)


Relative kontraindikasjoner

Trening kan være forbundet med økt risiko, og man skal være forsiktig med eller utsette fysisk aktivitet og trening ved:

* Vektøkning på 1,8 kg eller mer i løpet av de siste tre dagene.
* Behandling med dobutamin
* Blodtrykk som synker når man trener
* Hjertesvikt grad IV (NYHA-klasse IV)
* Komplekse hjerterytmeforstyrrelser i hvile eller ved anstrengelse
* Hvilepuls høyere enn 100 slag i minuttet når man ligger
* Sykdommer som reduserer treningstoleransen

Piepoli, M. F., Conraads, V., Corra, U., Dickstein, K., Francis, D. P., Jaarsma, T., McMurray, J., Pieske, B., Piotrowicz, E., Schmid, J.-P-., Anker, S. D., Solal, A. C., Filippatos, G. S., Hoes, A. W., Gielen, S., Giannuzzi, P., & Ponikowski, P. P., (2011). Exercise training in heart failure: from theory to practice. A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. European journal of heart failure, 13(4), 347-357.

Sist oppdatert 06.10.2021