Intervalltrening forbedrer kondisen mest etter hjertetransplantasjon

Ni måneder med regelmessige 4x4-intervaller forbedret det maksimale oksygenopptaket til nytransplanterte hjertepasienter med 25 %. Til sammenligning forbedret pasientene som trente med moderat intensitet kondisjonen med 15 %.

Publisert 29.03.2019
Sist oppdatert 06.10.2021
En person med svarte sko

Både intensiv intervalltrening og moderat trening ser ut til å være trygt og gjennomførbart, og begge treningsmetodene øker livskvaliteten i omtrent like stor grad etter en hjertetransplantasjon.

Nesten alle fullførte ni måneder trening

Den enestående studien er ledet fra Oslo universitetssykehus og inkluderer hovedsakelig norske, men også noen svenske og danske pasienter. Hovedresultatene ble nylig publisert i det verdensledende hjertetidsskriftet Circulation.

Forskerne fordelte 81 pasienter tilfeldig til de to treningsgruppene. Rundt tre fjerdedeler var menn, og gjennomsnittsalderen var 49 år. Deltakerne begynte å trene om lag tre måneder etter transplantasjonen, og alle ble fulgt tett opp av lokale fysioterapeuter gjennom treningsperioden på ni måneder.

Intervalltreningen bestod av 4x4-intervaller med en intensitet mellom 85 og 95 % av maksimal fysisk kapasitet under intervalldragene, mens gruppa som trente med moderat intensitet holdt innsatsen konstant mellom 60 og 80 % av maks. Det første halvåret gjennomførte pasientene to-tre utholdenhetsøkter hver uke, mens de gjennomførte tre slike økter de siste tre månedene. I tillegg trente begge gruppene styrke én eller to dager i uka de første seks månedene.

78 av de 81 pasientene fullførte treningsperioden, og det var ingen alvorlige hendelser knyttet til trening i noen av gruppene. Det totale antallet gjennomførte treningsøkter var likt i de to gruppene.

Bedre kondis og fysisk livskvalitet

Kondisjonen etter ett år hadde forbedret seg mer med intervalltrening enn med moderat trening. Den gjennomsnittlige forskjellen var på nærmere 2 kondisjonstall, og det er å betrakte som en klinisk betydningsfull forskjell. Også anaerob terskel og muskelstyrke økte mest i intervalltreningsgruppa.

Helserelatert livskvalitet endret seg generelt sett like mye i begge de to treningsgruppene. Forskerne er i gang med en egen artikkel hvor de går nærmere gjennom effekten av trening på helserelatert livskvalitet, og skal presentere deler av resultatene på den årlige kongressen til The International Society for Heart and Lung Transplantation i Florida i april. Resultatene tyder på at både moderat trening og 4x4-intervaller forbedrer fysisk livskvalitet, først og fremst gjennom bedre fysisk funksjon og lavere fysisk rollebegrensning. Intervalltreningen hadde større gunstig effekt enn moderat trening på den delen av spørreskjemaet som handler om emosjonell rollebegrensning, men generell mental livskvalitet og symptomer på angst og depresjon ble ikke signifikant påvirket av noen av treningsmetodene.

Spreke føler seg bedre

På kongressen i Florida skal forskerne også presentere funn fra samme studie som viser at deltakerne som scoret høyest på selvrapportert fysisk funksjon også var de som hadde høyest oksygenopptak og størst muskelstyrke. Denne sammenhengen mellom selvrapport form og direkte målt kondisjon og styrke gjaldt både før og etter treningsperioden.

En tidligere studie fra den samme forskergruppa har vist at både det maksimale oksygenopptaket og selvrapportert fysisk helse er gode mål på hvor lenge pasienter som har fått et nytt hjerte overlever etter transplantasjonen. Forskerne har også vist at intervalltrening er trygt og effektivt for pasienter som følges opp flere år etter hjertetransplantasjon, men den nye studien er den første som har undersøkt dette hos nytransplanterte.

Studiens hovedforfattere Kari Nytrøen og Katrine Rolid har tidligere oppsummert gjeldende treningsanbefalinger etter hjertetransplantasjon for Trening som medisin. Ifølge den nye studien kan man nå også anbefale intensiv intervalltrening allerede få måneder etter en hjertetransplantasjon.

Nytrøen, K., Rolid, K., Andreassen, A. K., Yardley, M., Gude, E., Dahle, D. O., ... & Dall, C. H. (2019). Effect of High-Intensity Interval Training in De Novo Heart Transplant Recipients in Scandinavia: 1-Year Follow-Up of the HITTS Randomized, Controlled Study. Circulation.

Rolid, K., Andreassen, A. K., Yardley, M., Gude, E., Bjørkelund, E., Authen, A. R., ... & Karason, K. (2019). Effect of High Intensity Interval Training on Health Related Quality of Life in De Novo Heart Transplant Recipients-The HITTS Study. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 38(4), S196-S197.

Rolid, K., Andreassen, A. K., Yardley, M., Gude, E., Bjørkelund, E., Authen, A. R., ... & Karason, K. (2019). Associations between Self-Reported Physical Function and Exercise Capacity in De Novo Heart Transplant Recipients. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 38(4), S196.