Trening bedrer kondisjonen og styrker hjertet

Trening har en rekke gunstige helseeffekter for pasienter med hjertesvikt.

​Det er godt dokumentert at trening hjelper personer med systolisk hjertesvikt, hvor pumpefunksjonen til hjertet er svekket. Også ved hjertesvikt med bevart pumpefunksjon kan trening være et nyttig supplement til resten av den medisinske behandlingen. I denne saken forklarer vi hvilke treningseffekter personer med hjertesvikt kan forvente etter en periode med strukturert og regelmessig fysisk aktivitet.

Færre sykehusinnleggelser og økt livskvalitet

Trening ved systolisk hjertesvikt reduserer faren for å bli lagt inn på sykehus med komplikasjoner av hjertesvikten. Den nyeste Cochrane-oppsummeringsstudien tar for seg totalt 44 randomiserte, kontrollerte studier med nærmere 6000 pasienter, og viser at trening reduserer risikoen for sykehusinnleggelser med 30 % og hjertesviktrelaterte sykehusinnleggelser med 41 %.

Analysen tyder også på at treningsbasert hjerterehabilitering kan redusere risikoen for at pasientene skal dø tidlig. For studier med oppfølgingsperiode kortere enn ett år var det ingen effekt på dødelighet, men det var en klar trend i studiene som hadde lengre oppfølgingstid. Analysen viser også at livskvaliteten øker med trening, og at alle treningseffektene var uavhengig av hva slags type trening man gjennomførte og hvor alvorlig hjertesvikt man hadde.

Øker pumpekraften til hjertet

Trening påvirker pumpeevnen til hjertet positivt. En av de mest siterte studiene om trening ved hjertesvikt ble gjennomført i Trondheim. Den viser at både intensiv intervalltrening og kontinuerlig trening med moderat intensitet forebedrer pumpekapasiteten til hjertet, og at intervalltrening er spesielt effektivt.

Utholdenhetstrening bidrar dessuten til at hjertet fylles bedre med blod mellom to slag. Denne effekten er også viktig for at hjertet skal kunne pumpe mer blod ut til resten av kroppen. Trening kan i tillegg redusere hvilepulsen til personer med hjertesvikt, og en del studier tyder også på at trening kan gjøre blodårene mer fleksible.

Forbedrer den fysiske kapasiteten

Et hjerte som pumper bedre og fylles bedre med blod bidrar til at trening også gir både økt toleranse for trening og bedre kondisjon. En lang rekke studier har vist svært god effekt på den fysiske kapasiteten målt som maksimalt oksygenopptak for personer med hjertesvikt, uavhengig av om man trener på tredemølle eller ergometersykkel..

Det er ikke bare den maksimale kapasiteten som bedres med trening. For personer med hjertesvikt vil også hverdagsaktiviteter føles mindre anstrengende etter en treningsperiode, fordi man bruker en lavere andel av sin maksimale kapasitet til å utføre disse oppgavene.

Mindre pustebesvær

Økt maksimalt oksygenopptak bidrar til at graden av tungpust reduseres for pasienter med hjertesvikt som trener regelmessig. Jo bedre fysisk kapasitet, jo større anstrengelse må til for at melkesyre skal hope seg opp i kroppen. I tillegg kan trening sannsynligvis forbedre transporten av oksygen fra lungene og over til blodet. Begge disse treningseffektene er viktige med tanke på å redusere kortpust ved hjertesvikt.

Også funksjonen til de energiproduserende mitokondriene i muskelcellene blir bedre med trening. Denne forbedringen forklarer sannsynligvis også en del av økningen i det maksimale oksygenopptaket etter regelmessig trening, ettersom hver enkelt muskelcelle øker kapasiteten til å utnytte oksygenet som tas opp fra blodet.

Long, L., Mordi, I. R., Bridges, C., Sagar, V. A., Davies, E. J., Coats, A. J., Dalal, H., Rees, K., Singh, S., & Taylor, R. S. (2019). Exercise‐based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1).

Piña, I. L., Apstein, C. S., Balady, G. J., Belardinelli, R., Chaitman, B. R., Duscha, B. D., Fletcher, B. J., Fleg, J. L., Myers, J. N., & Sullivan, M. J. (2003). Exercise and heart failure: a statement from the American Heart Association Committee on exercise, rehabilitation, and prevention. Circulation, 107(8), 1210-1225.

Haykowsky, M., Scott, J., Esch, B., Schopflocher, D., Myers, J., Paterson, I., Warburton, D., Jones, L., & Clark, A. M. (2011). A meta-analysis of the effects of exercise training on left ventricular remodeling following myocardial infarction: start early and go longer for greatest exercise benefits on remodeling. Trials, 12(1), 92.

Wisløff, U., Støylen, A., Loennechen, J. P., Bruvold, M., Rognmo, Ø., Haram, P. M., Tjønna, A. E., Helgerud, J., Slørdahl, S. A., Lee, S. J., Videm, V., Bye, A., Smith, G. L., Najjar, S. M., Ellingsen, Ø., & Skjærpe, T. (2007). Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized study. Circulation, 115(24), 3086-3094.

Sist oppdatert 06.10.2021