Hvordan få flere pasienter på rehabilitering?

En av oppgavene til Trening som medisin er å få flere pasienter til å delta på treningsbasert rehabilitering. Derfor presenterte vi oss selv for alle som driver med hjerterehabilitering i helseregion Sør-Øst.

Publisert 07.08.2017
Sist oppdatert 22.05.2023
Et nærbilde av en logo

Den 23. mars arrangerte Ressurssenter for hjerterehabilitering nettverkssamling på LHL-klinikkene Feiring. Vi i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin holdt innlegg for rundt 60 fysioterapeuter, sykepleiere og andre som jobber med hjerterehabilitering i Norge. Vi fikk også servert inspirerende foredrag fra blant andre Sykehuset i Vestfold og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter om hvordan leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer jobber sammen for å gi hver enkelt hjertepasient et best mulig tilbud. Alle foredragene fra nettverkssamlingen er lagt ved nederst i denne saken.

Vår presentasjon på samlingen fokuserte på pasienten som ikke får vite at det finnes et tilbud om rehabilitering og fastlegen som har mangelfull kunnskap om effektene av fysisk aktivitet. Videre fortalte vi hvordan Trening som medisin jobber for at flere helsearbeidere skal bli oppmerksomme på nytten av treningsbasert rehabilitering for hjertepasienter.