En person med blondt hår

Inger-Lise Aamot Aksetøy

Inger-Lise Aamot Aksetøy er fagleder og koordinator i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

Inger-Lise Aamot Aksetøy fullførte sin doktorgrad ved NTNU i 2013. Forskningen hennes viste at intervalltrening med høy intensitet ikke bare er gjennomførbart og effektivt for hjertepasienter under streng overvåkning på et forskningssenter, men også hjemme eller som del av gruppebasert hjerterehabilitering på en sykehusklinikk. De som trente hjemme opprettholdt dessuten aktivitetsnivået enda bedre det neste året enn pasienter som trente på sykehuset. Samtidig viste studien at hjertepasienter bør benytte pulsmålere istedenfor subjektive vurderinger dersom de skal komme opp i høy nok intensitet ved intervalltrening.

Nå jobber Inger-Lise som førsteamanuensis i Cardiac Exericise Research Group. Forskningen hennes undersøker langtidseffekten av å delta på hjerterehabilitering, og hun ser spesielt på hvilke faktorer som har betydning for om en pasient følger anbefalingene om fysisk aktivitet eller ikke. Inger-Lise er også med som forsker på det nyoppstartede hjertesviktprosjektet IT IS HOPE 4 HF. Her er målet å finne ut om et nytt telerehabiliteringsprogram med oppfølging via internett gjør pasienter med hjertesvikt mer fysisk aktive og forbedrer prognosen.

Inger-Lise var ferdig utdannet fysioterapeut i 1999, og tok en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNU i 2006 og 2007 før hun startet på doktorgraden sin. I masteroppgaven undersøkte hun om pasienter fikk bedre effekt av rehabilitering etter et ukomplisert hjerteinfarkt dersom de gjennomførte fire uker trening med lav intensitet før den ordinære rehabiliteringen. Resultatene viste at den tidlige oppstarten ikke hadde noen ekstra effekt på den fysiske formen eller den helserelaterte livskvaliteten til pasientene 

Mellom 2010 og 2021 har Inger-Lise bidratt i mer enn ​20 fagfellevurderte artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter, deriblant fem som førsteforfatter og like mange som sisteforfatter.

Telefon: 992 58 333
E-post: inger-lise.aamot.aksetoy@stolav.no

Lundgren, K. M., Langlo, K. A. R., Salvesen, Ø., Zanaboni, P., Cittanti, E., Mo, R., Ellingsen, Ø., Dalen, H., & Aksetøy, I.-L. A. (2023) Feasibility of telerehabilitation for heart failure patients inaccessible for outpatient rehabilitation. ESC Heart Failure.

Letnes, J. M., Nes, B. M., Langlo, K. A. R., Aksetøy, I. L. A., Lundgren, K. M., Skovereng, K., Sandbakk, Ø., Wisløff, U., & Dalen, H. (2023). Indexing cardiac volumes for peak oxygen uptake to improve differentiation of physiological and pathological remodeling: from elite athletes to heart failure patients. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, jead034.

Vesterbekkmo, E. K., Aamot Aksetøy, I. L., Follestad, T., Nilsen, H. O., Hegbom, K., Wisløff, U., Wiseth, R., & Madssen, E. (2022). High intensity interval training induces beneficial effects on coronary atheromatous plaques–a randomized trialEuropean Journal of Preventive Cardiology.

Langlo, K. A. R., Lundgren, K. M., Zanaboni, P., Mo, R., Ellingsen, Ø., Hallan, S. I., Aksetøy, I.-L. A., & Dalen, H. (2022). Cardiorenal syndrome and the association with fitness: Data from a telerehabilitation randomized clinical trialESC Heart Failure.

Vesterbekkmo, E. K., Madssen, E., Aamot Aksetøy, I. L., Follestad, T., Nilsen, H. O., Hegbom, K., Wisløff, U., & Wiseth, R. (2022). CENIT (impact of cardiac exercise training on lipid content in coronary atheromatous plaques evaluated by near‐infrared spectroscopy): a randomized trialJournal of the American Heart Association, e024705.

Gunnes, M., Aksetøy, I. L. A., Follestad, T., Indredavik, B., & Askim, T. (2021). Can functional walk tests add value to the prediction of cardioresp​iratory fitness after stroke? A prospective cohort study​. Plos one, 16(8), e0255308.​

Way, K. L., Vidal-Almela, S., Moholdt, T., Currie, K. D., Aksetøy, I. A., Boidin, M., Cornelissen, V. A., Joa, K. L., Keech, An. Jayo-Montoya, J. A., Taylor, J. L., Fouriner, K.,​ & Reed, J. L. (2021). Sex Differences in Cardiometabolic Health Indicators following HIIT in Patients with Coronary Artery Disease. Medicine and Science in Sports and Exercise.

Lund, J. S., Aksetøy, I. L. A., Dalen, H., Amundsen, B. H., & Støylen, A. (2020). Left ventricular diastolic function: Effects of high‐intensity exercise after acute myocardial infarction. Echocardiography.​

Gunnes, M., Langhammer, B., Aamot, I. L., Lydersen, S., Ihle-Hansen, H., Indredavik, B., Kristine H. Reneflot, Schroeter, W., & Askim, T. (2018). Adherence to a Long-Term Physical Activity and Exercise Program After Stroke Applied in a Randomized Controlled Trial. Physical therapy.

Rognmo, Ø., Brønstad, E., Lange, C., Vesterbekkmo, E. K., Revdal, A., & Aamot, I. L. (2018) Trening som medisin. Tidsskrift for den Norske Legeforening

Aamot, I. L., & Rognmo, Ø. (2018) Exercise therapy in intermittent claudication. E-Journal of Cardiology Practice

Riksfjord, S. M., Brændvik, S. M., Røksund, O. D., & Aamot, I. L. (2017). Ventilatory efficiency and aerobic capacity in people with multiple sclerosis: A randomized study. SAGE open medicine, 5, 2050312117743672.

Karlsen, T., Aamot, I. L., Haykowsky, M., & Rognmo, Ø. (2017). High intensity Interval Training for Maximizing Health Outcomes. Progress in Cardiovascular Diseases

Aamot, I. L., Karlsen, T., Dalen, H., & Støylen, A. (2016). Long-term Exercise Adherence After High-intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation: A Randomized Study. Physiotherapy research international: the journal for researchers and clinicians in physical therapy, 21(1), 54-64.

Brændvik, S. M., Koret, T., Helbostad, J. L., Lorås, H., Bråthen, G., Hovdal, H. O., & Aamot, I. L. (2015). Treadmill Training or Progressive Strength Training to Improve Walking in People with Multiple Sclerosis? A Randomized Parallel Group Trial. Physiotherapy Research International.

Karlsen, T., Leinan, I. M., Aamot, I. L., Dalen, H., & Støylen, A. (2016). Safety of the CO-Rebreathing Method in Patients with Coronary Artery Disease. Medicine and science in sports and exercise, 48(1), 33-38.

Berg, A. T., Stafne, S. N., Hiller, A., Slørdahl, S. A., & Aamot, I. L. (2015). Physical therapy intervention in patients with non-cardiac chest pain following a recent cardiac event: A randomized controlled trial. SAGE open medicine, 3, 2050312115580799.

Leinan, I. M., Aamot, I. L., Støylen, A., Karlsen, T., & Wisløff, U. (2015). Upper arm venous compliance and fitness in stable coronary artery disease patients and healthy controls. Clinical physiology and functional imaging.

Aamot, I. L., Forbord, S. H., Gustad, K., Løckra, V., Stensen, A., Berg, A. T., Dalen, H., Karlsen, T., & Støylen, A. (2014). Home-based versus hospital-based high-intensity interval training in cardiac rehabilitation: a randomized study. European journal of preventive cardiology, 21(9), 1070-1078.

Aamot, I. L., Forbord, S. H., Karlsen, T., & Støylen, A. (2014). Does rating of perceived exertion result in target exercise intensity during interval training in cardiac rehabilitation? A study of the Borg scale versus a heart rate monitor. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(5), 541-545.

Askim, T., Dahl, A. E., Aamot, I. L., Hokstad, A., Helbostad, J., & Indredavik, B. (2014). High‐Intensity Aerobic Interval Training for Patients 3–9 Months After Stroke. A Feasibility Study. Physiotherapy Research International, 19(3), 129-139.

Moholdt, T., Madssen, E., Rognmo, Ø., & Aamot, I. L. (2014). The higher the better? Interval training intensity in coronary heart disease. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(5), 506-510.

Molmen-Hansen, H. E., Stolen, T., Tjonna, A. E., Aamot, I. L., Ekeberg, I. S., Tyldum, G. A., Wisløff, U., Ingul, C. B., & Stoylen, A. (2012). Aerobic interval training reduces blood pressure and improves myocardial function in hypertensive patients. European journal of preventive cardiology, 19(2), 151-160.

Moholdt, T., Aamot, I. L., Granøien, I., Gjerde, L., Myklebust, G., Walderhaug, L., Brattbakk, L., Hole, T., Graven, T., Stølen, T. O., Amundsen, B. H., Molmen-Hansen, H. E., Støylen, A., Wisløff, U., & Slørdahl, S. A. (2012). Aerobic interval training increases peak oxygen uptake more than usual care exercise training in myocardial infarction patients: a randomized controlled study. Clinical rehabilitation, 26(1), 33-44.

Molmen-Hansen, H. E., Wisloff, U., Aamot, I. L., Stoylen, A., & Ingul, C. B. (2012). Aerobic interval training compensates age related decline in cardiac function. Scandinavian Cardiovascular Journal, 46(3), 163-171.

Moholdt, T., Aamot, I. L., Granøien, I., Gjerde, L., Myklebust, G., Walderhaug, L., Hole, T., Graven, T., Stølen, T., Molmen-Hansen, H. E., Støyken, A., Skogvoll, E., Slørdahl, S. A., & Wisløff, U. (2011). Long-term follow-up after cardiac rehabilitation. International journal of cardiology, 152(3), 388-390.

Aamot, I. L., Moholdt, T., Amundsen, B. H., Solberg, H. S., Mørkved, S., & Støylen, A. (2010). Onset of exercise training 14 days after uncomplicated myocardial infarction: a randomized controlled. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 17(4), 387-392.

01.11.2023, Fysioterapeuten:
Vil ha mer fysisk aktivitet: – Man har mislyktes til nå

28.10.2022, Sprek:
Treningen ble spådd å bli den mest populære i Norge (krever abonnement)

01.03.2021, VG:
Sjekk om du er i faresonen: Helseeksperter slår alarm om stillesitting​ (krever abonnement)

27.8.2020, vi.no:
God hjertehelse: Slik gjør du kroppen 30 år yngre​ (krever abonnement)

14.01.2020: Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Treningsformen hylles av eksperter: Disse øktene holder Julie (21) i superform (krever abonnement)

07.01.2020: Dagbladet:
- Fortsett å trene etter hjerteinfarktet (krever abonnement)

09.12.2019: Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Ny forskning: Løping uansett mengde og intensitet har stor effekt på helsen (krever abonnement)

04.12.2019: Fysioterapeuten:
- Ikke gode nok til å dosere trening for eldre

28.08.2019: Sunnmørsposten:
Viste støtte til hjerterehabiliteringa (krever abonnement)

07.11.2018: Runner's World:
Hjertetrening: - Det viktigste er at folk rører seg

16.04.2018: Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Da tvillingbroren døde av hjertesvikt, oppsøkte Bjørn (52) legen. Det ble et vendepunkt (krever abonnement)

10.10.2017: Fysioterapeuten:
Teknologi gir bedre tjenester

21.3.2017: Adresseavisen
- Vi har fått friskere og gladere ansatte (krever abonnement) 

13.3.2017, Hitra-Frøya
Imponert over "Hitramodellen"

2.3.2017, CERG-bloggen:
Treningseffekt uten smerte

23.1.2017, NRK:
Bytter ut trening med medisin

Juli, 2016, Fysioterapeuten:
Skal lære helsepersonell at trening er god medisin

27.6.2016, CERG-bloggen:
Fysisk aktivitet hos pasienter med koronar hjertesykdom – The Take Heart Project

18.4.2016, Sprek (Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, m. fl.):
Nå skal helsepersonell kurses i trening (krever abonnement)

17.4.2016, Dagens Næringsliv:
- Kanskje er det for dårlig formidlet at selv ti minutter trening har effekt

15.4.2016, NRK TV:
Trening som medisin

25.3.2016, Dagens Næringsliv:
Slik lykkes du med løpingen

15.7.2015, Hjertebloggen:
Fortsetter å trene ett år etter hjerterehabilitering

11.6.2015, Dagens Næringsliv:
Styrketrening for hjertet

10.5.2015, CERG-bloggen:
Usikkerhet gjør folk inaktive etter hjertesykdom – alle bør få rehabilitering

21.10.2014, CERG-bloggen:
Rosa oktober – bør trening være en del av behandlingstilbudet for brystkreftpasienter?

14.7.2014, CERG-bloggen:
Tren deg opp før operasjonen – god form reduserer risiko for komplikasjoner

1.7.2014, Sprek:
Dette skjer når du tar ferie fra treningen

23.1.2014, Norsk Helseinformatikk:
Hjertepasienter og hjemmetrening

21.12.13, Gemini.no:
Hjemmetrening viktig for hjertepasienter

21.8.13, Hjertebloggen (video):
Høyintensiv intervalltrening fungerer godt som treningsform i hjerterehabiliteringen

24.7.2013, Dagens Næringsliv (blogg):
Kan trening fungere som medisin etter hjerteinfarkt?

27.6.2012, Sprek-bloggen (Adresseavisen):
Kunsten å restituere

Inger-Lise Aamot
Inger-Lise Aamot, leder for Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein

Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

 

Sist oppdatert 11.05.2024