Trening som medisin til personer med kols

Kols


Trening er viktig for alle med kols. Rådene over er ment som en enkel introduksjon til trening. I Norge er det over 350 000 personer som har kols, og nedover på denne siden finner du mer utfyllende informasjon om hvorfor og hvordan personer med kols bør trene som medisin for sykdommen sin.​​

Ja, sannsynligvis. Hvis du har brystsmerter, hjertebank eller andre tegn til hjerteproblemer og -rytmeforstyrrelser bør du ikke trene før du har blitt vurdert av legen. Ellers kan du følge rådene fra trafikklysmodellen vår:

trafikklysmodell.png

Det var de viktigste rådene. Klikk her hvis vil ha mer informasjon om når personer med kols bør være forsiktige med å trene.

Trening gir pasienter med kols bedre livskvalitet. Kondisjonen øker, man blir mindre tungpustet og kan bli mindre redd for å være i fysisk aktivitet. Trening er både trygt og gjennomførbart ved kols.

Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for pasienter med kols.

Både styrke- og utholdenhetstrening er gunstig ved kols. Flere anbefaler også bevegelighetstrening. De enkle rådene for kondisjons- og styrketrening øverst på siden, passer for de fleste med kols, men individuelt tilpasset trening gir aller best resultat. ​​

Les mer om hva slags trening som anbefales for pasienter med ulik grad av kols

Du kan klikke på plakatene under for å se en større versjon eller skrive ut rådene.​

Trening som medisin ved kols1.png


Trening som medisin ved kols2.png

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe kolspasienter med å trene. Vi holder på å lage en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert lungerehabilitering i Norge, og oppdaterer den fortløpende. Under finner du også en oversikt over alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.

 • En person som bruker briller
  10. mars 2020
  Allmennleger ønsker mer kunnskap om lungerehabilitering

  Treningsbasert lungerehabilitering er underbenyttet som behandlingsform ved kols. To nye britiske studier kan gi noen svar på hvorfor såpass få pasienter henvises fra primærhelsetjenesten.

 • En person i rød skjorte
  10. mars 2020
  Trening reduserer utmattelse ved kols

  Trening motvirker vedvarende utmattelse og forbedrer livskvaliteten ved kols, viser to ferske oppsummeringsstudier.

 • En gruppe menn som ser på en skjerm
  28. desember 2019
  Videospill kan øke ganglengde og livskvalitet ved kols

  Personer med kols synes trening via videospill er en morsom form for rehabilitering. En meta-analyse av tidligere studier viser at slik exergaming både gir bedre fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Sist oppdatert 06.10.2021