Eksplosiv styrketrening forbedrer muskelfunksjonen

Fysisk aktive med kols har bedre livskvalitet enn de som er inaktive. Og selv eldre med kols kan med fordel ta i skikkelig når de trener kondisjon og styrke, ifølge en ny studie.

Publisert 12.08.2019
Sist oppdatert 07.02.2023
En mann som trener på tredemølle

​​I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med kols. Alle de omtalte forskningsartiklene ble publisert i juni 2019.

Intervaller og power-trening bedrer muskelfunksjonen

Intervalltrening med høy intensitet i kombinasjon med eksplosiv styrketrening reduserte oksidativt stress og gav større og sterkere muskler hos eldre pasienter med kols. Den spanske studien inkluderer 29 pasienter over 65 år som ble fordelt tilfeldig til trening eller vanlig oppfølging i tre måneder. Treningen økte både muskeltverrsnittet og muskeltykkelsen i lårmuskulaturen, og også evnen til kraftproduksjon og maksimal styrke ble forbedret. I tillegg fikk deltakerne betydelig bedre maskimalt oksygenopptak som følge av treningsprogrammet. Etter perioden rapporterte pasientene selv bedre helsestatus, og de hadde forbedret både ganghastighet og resultatene på en sitte-reise-seg-test sammenlignet med kontrollgruppa.

Deltakerne i treningsgruppa gjennomførte 24 økter under overvåkning fra helsepersonell. Kondisjonstreningen bestod av 30-sekundersintervaller på sykkel med en intensitet på 80 % av maksimal wattbelastning. De ti intervalldragene i hver økt ble avløst av 90 sekunder lange aktive pauser med lav intensitet. Styrkeøvelsene i treningsprogrammet var beinpress og brystpress, og pasientene gjennomførte ca. tre sett med ca. åtte repetisjoner hver gang. Belastningen var om lag halvparten av makskapasiteten deres i de to øvelsene, og det var fokus på å gjennomføre hver repetisjon eksplosivt med maksimal kraft.

Svekket muskelfunksjon er et kjent problem blant eldre pasienter med kols. Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom endringer i nivåene en proteinmarkør for oksidativt stress og forbedringene i muskelstørrelse, muskelfunksjon og treningskapasitet. Resultatene kan tyde på at redusert oksidativt stress er en av mekanismene som gjør at trening har gunstige effekter på styrke og kondisjon hos pasienter med kols.

Alcazar, J., Losa‐Reyna, J., Rodriguez‐Lopez, C., Navarro‐Cruz, R., Alfaro‐Acha, A., Ara, I., Garcia-Garcia, F., Alegre, L. M., & Guadalupe‐Grau, A. (2019). Effects of concurrent exercise training on muscle dysfunction and systemic oxidative stress in older people with COPD. Scandinavian journal of medicine & science in sports.

Styrketrening med strikk bedrer styrke

Et forskerteam fra Brasil har vist at trening med strikk kan øke styrken og den fysiske kapasiteten i like stor grad som styrketrening i apparater for personer med kols. 28 pasienter ble trukket tilfeldig til de to treningsgruppene, og de trente 36 økter i løpet av en tremånedersperiode. Kun 19 fullførte studien. Resultatene viste ingen forskjell i forbedring i bein-, arm- og skulderstyrke i de to gruppene. Det var heller ingen forskjell i effekt på fysisk kapasitet målt med en seksminutters gangtest. Forskerne konkluderer med at strikktrening kan være et praktisk alternativ til tradisjonell styrketrening for personer med kols.

Silva, B. S., Ramos, D., Camillo, C. A., Trevisan, I. B., Arívalo, G. A., Freire, A. P. C., Leite, M. R.,de Lima, F. F., Gobbo, L. A., & Ramos, E. M. (2019). Resistance Training With Elastic Tubing Improves Muscle Strength, Exercise Capacity, and Post-Exercise Creatine Kinase Clearance in Subjects With COPD. Respiratory care, respcare-05975.

Bedre livskvalitet hos fysisk aktive

En befolkningsstudie fra Sør-Korea viser at fysisk aktive personer med kols rapporterer bedre helserelatert livskvalitet enn inaktive mer kols. Studien inkluderer drøyt 1000 pasienter, og analysene tar høyde for andre forskjeller mellom gruppene, som alder, kjønn, inntekt, utdanning, sivilstatus, røyking, andre sykdommer, BMI og alvorlighetsgraden av kols. Også stillesittende tid var forbundet med livskvalitet, og personer som satt mye stille i løpet av dagen rapporterte dårligere helserelatert livskvalitet enn de som var mer i bevegelse.

Mok, H., & Jo, K. H. (2019). Association between physical activity and health-related quality of life in Korean patients with COPD. The Journal of Korean Society for School & Community Health Education, 20(1), 15-27.