Kols: Når skal man ikke trene?

Det er generelt trygt å trene for de aller fleste med kols, men ved enkelte tilstander anbefales ikke aktivitet med høy intensitet.

En mann og en kvinne i et treningsstudio

​Det er først og fremst ved ustabil og ubehandlet hjertesykdom trening ikke anbefales for personer med kols. Ved noen sykdommer (for eksempel alvorlig revmatisk og nevrologisk sykdom) kan trening være vanskelig å gjjennomføre på grunn av redusert funksjon eller koordinasjon av ledd og muskler.

Absolutte kontraindikasjoner

Man bør ikke drive fysisk aktivitet, trening eller testing dersom man har:

Akutte tilstander knyttet til hjertet og blodårene:

* Hjerteinfarkt i løpet av de siste to dagene, eller endringer i hvile-EKG som tyder på iskemi (oksygenmangel i hjertet)
* Ustabil angina
* Ukontrollerbare hjerterytmeforstyrrelser som gir symptomer eller påvirker blodstrømmen i kroppen
Alvorlig symptomgivende aortastenose (forkalkning av hjerteklaffen)
* Dekompensert hjertesvikt
* Akutt hjertemuskelbetennelse (myokarditt) eller hjerteposebetennelse (perikarditt)
* Pågående betennelse i hinnen som kler innsiden av hjertet (endokarditt)
Akutt blodpropp i lungekretsløpet (lungeemboli eller lungeinfarkt)
* Dissekerende aneurisme (utposninger som skyldes skader på blodårene) eller mistanke om det

Annen akutt sykdom:

* Akutt infeksjon med feber, smerter i kroppen eller hovne lymfeknuter

Relative kontraindikasjoner

Man skal være forsiktig med fysisk aktivitet, trening og testing ved:

Enkelte tilstander knyttet til hjertet og blodårene:

* Innsnevringer i hovedstammen til venstre koronararterie
* Moderate innsnevringer i hjertets kransårer
* Blodtrykk høyere enn 200/110 mmHg i hvile
* Høyt blodtrykk i lungeårene (pulmonal hypertensjon)
* Svært hurtig eller svært langsom puls
* Hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati og andre former for obstruksjon av utløpstrakten fra hjertet
* Høygradig AV-blokk
* Utbukning (aneurisme) på veggen i et av hjertekamrene

Enkelte andre sykdomstilstander:

* Nevromuskulær sykdom, muskelskjelettlidelser eller revmatisk sykdom som forverres ved trening
* Nylig hjerneslag eller drypp
* Ukontrollert diabetes
* Ukontrollert stoffskifte, både høyt og lavt
Elektrolyttforstyrrelser, lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypokalemi og hypomagnesemi)
* AIDS
* Betennelse i leveren (hepatitt)
* Kyssesyken
* Andre fysiske eller psykiske tilstander som hindrer adekvat trening

American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.

Fletcher, G. F., Ades, P. A., Kligfield, P., Arena, R., Balady, G. J., Bittner, V. A., Coke, L. A., Fleg, J. L., Forman, D. E., Gerber, T. C., Gulati, M., Madan, K., Rhodes, J., Thompson, P. D., & Williams, M. A. (2013). Exercise standards for testing and training. Circulation, 128(8), 873-934.

Spruit, M. A., Singh, S. J., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Rochester, C., Hill, K., Holland, A. E., Lareau, S. C., Man, W. D.-C., Pitta, F., Sewell, L., Raskin, J., Bourbeau, J., Crouch, R., Franssen, F. M. E., Casaburi, R., Vercoulen, J. H., Vogiatzis, I., Gosselink, R., Clini, E. M., Effing, T. W., Maltais, F., van der Palen, J., Troosters, T., Janssen, D. J. A., Collins, E., Garcia-Aymerich, J., Brooks, D., Fahy, B. F., Puhan, M. A., Hoogendorn, M., Garrod, R., Schols, A. M. W. J., Carlin, B., Benzo, R., Meek, P., Morgan, M., Mölken, M. P. M. H. R., Ries, A. L., Make, B., Goldstein, R. S., Dowson, C. A., Brozek, J. L., Donner, C. F., & Wouters, E. F. M.. (2013). An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. American journal of respiratory and critical care medicine, 188(8), e13-e64.

Sist oppdatert 09.11.2017