Minst aktivitet med alvorlig kols

Er egentlig personer med kols mindre fysisk aktive enn andre på samme alder? Det har canadiske forskere prøvd å finne ut i en ny omfattende studie.

Publisert 14.02.2019
Sist oppdatert 22.06.2022
En mann som sitter i en stol og leser en bok

​Denne saken oppsummerer ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med kols. Den omtalte forskningsartikkelen ble funnet i vårt søk etter artikler i januar 2019.

Sitter for mye

Spesielt personer med moderat og alvorlig grad av kols er svært lite fysisk aktive med moderat intensitet eller høyere, ifølge en ny studie fra Canada. Både personer med kols og friske i samme alder sitter i gjennomsnitt stille mer enn ni timer av tida de er våkne i løpet av døgnet, og forskerne konkluderer med at en offentlig strategi for å få folk til å bevege seg mer må omfatte både personer med og uten kols.

Studien inkluderer totalt 6441 voksne som deltok i en helseundersøkelse i Canada mellom 2007 og 2013. Alle gikk med aktivitetsmålere i ei uke som en del av undersøkelsen. De gjennomførte også spirometrimålinger som viste at nærmere 15 % hadde kols. De som ikke hadde kols var i snitt aktive med moderat eller høy intensitet i ca. 19 minutter hver dag, og det var ikke forskjellig fra deltakere med mild grad av kols. For deltakere med kols grad 2 var den aktive tida 12 minutter, mens de som hadde enda mer alvorlig kols bare var aktive med minst moderat intensitet i sju minutter daglig. Når det gjaldt lett fysisk aktivitet, antall skritt per dag og antall minutter med stillesitting var det ingen signifikant forskjell mellom kolsgruppene og friske, men alle gruppene var vesentlig mindre fysisk aktive enn det helsemyndighetene anbefaler.

Tidligere studier har antydet av personer med kols er betydelig mindre fysisk aktive enn friske. De canadiske forskerne mener de har inkludert en mer representativ del av befolkningen, ettersom deltakerne med kols ikke ble rekruttert fra et rehabiliteringsprogram og de friske ikke var aktive personer som selv hadde meldt sin interesse for studien. En annen styrke er at studien ikke baserer seg på selvrapportert informasjon om kols. Bare 1,3 % av deltakerne oppgav at de hadde kols, mens den faktiske forekomsten var over 11 ganger høyere. De som har kols selv om de ikke har fått stilt diagnosen er generelt sett friskere enn de som har fått diagnosen, og det kan forklare hvorfor denne studien viste et annet resultat enn tidligere forskning på området.

Bernard, P., Hains-Monfette, G., Atoui, S., & Moullec, G. (2018). Daily objective physical activity and sedentary time in adults with COPD using spirometry data from Canadian Measures Health SurveyCanadian respiratory journal2018.