Videospill kan øke ganglengde og livskvalitet ved kols

Personer med kols synes trening via videospill er en morsom form for rehabilitering. En meta-analyse av tidligere studier viser at slik exergaming både gir bedre fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet.

Publisert 28.12.2019
Sist oppdatert 07.02.2023
En gruppe menn som ser på en skjerm
Foto: Richard Lemarchand, Flick

​​I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med kols. Den omtalte forskningsartikkelen ble publisert i oktober 2019.​

Går lenger og føler seg bedre​

Kinesiske forskere har oppsummert nåværende kunnskap om treningsdataspill og kolsrehabilitering. De har funnet sju studier som inkluderer totalt 249 pasienter med moderat til svært alvorlig grad av kols. Samleanalysen viser at exergaming i snitt forlenger ganglengden på en seksminutterstest med over 30 meter. De fire studiene som har undersøkt effekten på helserelatert livskvalitet viser dessuten en signifikant forbedring etter en periode med videospilling.

Konklusjonen til forskerne er at aktive videospill kan være et nyttig og morsomt tillegg til tradisjonell lungerehabilitering for personer med kols, særlig for de som har vanskelig for å delta på eller fullføre senterbasert trening. Samtidig oppfordrer de forskere til å se på om man kan få enda større effekt av å tilby spill som er spesielt tilpasset personer som har lungesykdommer.

Gjennomførbart og trygt

Det er hovedsakelig spill på Nintendo Wii og Microsoft Xbox Kinect som har blitt brukt i studier til nå, men også 3D-spill der man opererer i en virtuell virkelighet er benyttet i to av studiene artikkelen tar for seg. Meta-analysen inkluderer tre randomiserte kontrollerte forsøk og fire kvasi-eksperimentelle studier. I fire av studiene ble exergaming tilbudt som et tillegg til vanlig lungerehabilitering, mens det var eneste intervensjon i de tre siste. Studiene varte i opptil 20 uker, og treningsintensiteten skulle være moderat til høy i de fleste studiene som oppgav det. Forskerne understreker av det er varierende kvalitet på forskningen, og at resultatene deres baserer seg på nokså få pasienter.

Meta-analysen finner for øvrig ingen effekt av treningsspill på tungpust. Fire studier har undersøkt om pasientene liker treningsformen, og et stort flertall rapporterer at de både synes det er morsomt, kan tenke seg å kjøpe slike spill selv, og at de vil anbefale slik trening til andre. De to studiene som har sett på om deltakerne faktisk trente så mye som de ble anbefalt, tyder på at gjennomføringsevnen har vært nokså god. Dokumentasjonen tyder også på at exergaming er en trygg treningsform for personer med kols.

Wang, Y. Q., Liu, X., Ma, R. C., Yin, Y. Y., Yang, Z., Cao, H. P., & Xie, J. (2019). Active video games as an adjunct to pulmonary rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.