Illustrasjon

Trening som medisin

Claudicatio intermittens

200 millioner mennesker i verden har perifer karsykdom (røykebein), og mange av dem får sterke smerter i leggene når de går. Riktig trening kan lindre symptomene.

Rådene over er ment som en enkel introduksjon til fysisk aktivitet for denne gruppa pasienter. På resten av sida finner du mer utfyllende informasjon om trening som medisin ved perifer karsykdom.​​​​

Sannsynligvis kan du det, men om du venter på operasjon og har fotsår eller opplever leggsmerter selv ved hvile, skal du ikke trene. Personer med røykebein og tilleggssykdommer, som for eksempel hjertesvikt eller kols, bør undersøkes av lege før de starter på et treningsprogram.

Med trening kan du redusere symptomene på røykebein gjennom å få bedre kondisjon og høyere smerteterskel. Trening forbedrer også livskvaliteten og hindrer at sykdommen forverres. Samtidig gir trening færre komplikasjoner enn en operasjon som åpner de trange blodårene i beina, og fysisk aktivitet har sterkeste grad av anbefaling i internasjonale retningslinjer for behandling av perifer karsykdom.

Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for personer med røykebein

Den treningen som har best dokumentert effekt er gangtrening i minst 30–45 minutter minst tre ganger i uka. De enkle treningsrådene i videoen øverst på sida, passer for de ​fleste med røykebein, men følg gjerne lenka under for å lese om noen alternative og smertefri treningsformer.

Les mer om ulike typer trening for pasienter med perifer karsykdom

Trening som medisin ved røykebein1.png
Trening som medisin ved røykebein2.png

Dessverre er det ikke så mange sykehus som tilbyr egen treningsbasert rehabilitering for pasienter med perifer karsykdom. I 2017 forsøkte Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin å kartlegge treningstilbudene for klaudikanter ved norske sykehus. Vi fikk svar fra under halvparten av de karkirurgiske avdelingene, og bare to av dem oppgav å ha et treningstilbud som egnet seg for klaudikanter. Svært få kjente til andre treningstilbud i regionen, og ingen kjente til at det var planlagt nye tilbud i nærmeste framtid.

Heldigvis har de fleste norske kommuner en Frisklivssentral, hvor du kan trene sammen med andre mennekser som er i samme situasjon som deg selv. 

Se Helsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein.

Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

Grafisk brukergrensesnitt
Sist oppdatert 11.05.2024