Forbedret kondisen hjemme og levde lenger

Pasienter med røykebein som sparer penger og planlegger for framtida er mer fysisk aktive enn andre. Og de som klarer å forbedre kondisjonen sin over tid lever lenger enn de som ikke gjør det.

Publisert 28.10.2019
Sist oppdatert 07.02.2023
En gruppe mynter

​I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med perifer karsykdom. De omtalte forskningsartiklene ble publisert i august 2019.​​​​

Kondisforbedring og lengre liv etter egentrening

En stor italiensk studie med lang oppfølgingstid kobler bedring i fysisk kapasitet til lavere risiko for tidlig død blant pasienter med perifer karsykdom. 1076 pasienter fikk et treningsprogram de skulle gjennomføre hjemme på egen hånd i form av smertefri gangtrening i ti minutter to ganger hver dag. 865 fullførte programmet og ble fulgt opp etter omtrent et år. I snitt hadde de gjennomført 88 % av de planlagte treningsøktene.

Disse 865 gjennomførte en maksimal test på tredemølle både før og etter perioden. Over halvparten hadde oppnådd en klinisk viktig forbedring i treningskapasiteten. Det viste seg at de som hadde økt sin maksimale ganghastighet hadde 28 % lavere risiko for å dø i løpet av de neste åtte årene enn de som ikke hadde forbedret kapasiteten sin. De hadde også 24 % færre sykehusinnleggelser, men denne forskjellen var ikke statistisk sikker.

Totalt døde 27 % av de som fullførte treningsprogrammet i løpet av oppfølgingsperioden. Blant de som avslutta programmet av ikke-helserelaterte grunner var andelen døde 54 %, mens 38 % av de som slutta på grunn av helseproblemer døde i løpet av oppfølgingsperioden. Andelen døde blant de som fullførte programmet var lavere selv når forskerne sammenlignet dem direkte med ellers like pasienter som ikke fullførte.

Forskerne konkluderer med at å delta aktivt i et hjemmebasert treningsprogram kobles til lavere dødelighet på lang sikt for pasienter med perifer karsykdom, spesielt dersom man forbedrer kondisjonen sin i løpet av treningsperioden.

Lamberti, N., López-Soto, P. J., Guerzoni, F., Napoli, N., Gasbarro, V., Zamboni, P., Tsolaki, E., Taddla, M. C., Rodriguez-Borrego, M. A., Manfredini, R., Basaglia, N., & Manfredini, F. (2019). Changes in exercise capacity and risk of all-cause mortality in patients with peripheral artery disease: a 10-year retrospective cohort study. Internal and emergency medicine, 1-10.

Framtidsplanleggere er mer fysisk aktive

Personer med røykebein som sparer penger og ikke unngår avansert problemløsning er mer fysisk aktive enn pasienter som først og fremst søker kortsiktig belønning. Amerikanske forskere har spurt 148 krigsveteraner med perifer karsykdom og funnet en klar sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og det å planlegge for framtida.

En tredjedel av deltakerne svarte at de satte av regelmessig tid til gangtrening hver uke, og nesten halvparten av disse hadde gjort det i mer enn et halvt år. De som trente regelmessig rapporterte i snitt at de gikk 45 minutter fem dager hver uke. Denne aktive gruppa rapportere færre symptomer på sykdommen enn de som ikke satte av regelmessig tid til fysisk aktivitet. De scoret også høyere på «kognitiv komplekshet» og selvkontroll. Det var for eksempel ti ganger mer sannsynlig at de sparte penger enn de inaktive veteranene. Disse sammenhengene var også tydelige i analyser som justerte for andre forhold som potensielt kunne ha forklart sammenhengen, men forskerne understreker at de ikke hadde oversikt over deltakernes inntekt eller økonomiske status og at det er umulig å utlede direkte årsakssammenhenger fra en tverrsnittstudie som denne.

Sharath, S. E., Lee, M., Kougias, P., Taylor, W. C., Zamani, N., & Barshes, N. R. (2019). Delayed gratification and adherence to exercise among patients with claudication. Vascular Medicine, 1358863X19865610.