Mangel på treningstilbud til klaudikanter

Det er stor mangel på både egnede tilbud og bruk av trening som medisin til pasienter med trange blodårer i beina, til tross for at retningslinjene sterkt anbefaler dette.

Publisert 10.03.2020
Et par føtter på et bord

​I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening som behandling og rehabilitering for pasienter med perifer karsykdom. De omtalte forskningsartiklene ble publisert i november 2019.​​​​​

Få treningstilbud til klaudikanter

Det eksisterer få pasientspesifikke treningstilbud for personer med perifer karsykdom i USA. En kartlegging gjennomført av karkirugisk forening i landet bekrefter erfaringene Trening som medisin har fra norske forhold: Et fåtall av sykehusene tilbyr trening til denne pasientgruppa, og det er også stor mangel på kommunale treningstilbud.

I 2017 forsøkte Trening som medisin å gjennomføre en kartlegging av treningstilbudene for klaudikanter ved norske sykehus. Vi fikk svar fra under halvparten av de karkirurgiske avdelingene, og bare to av dem oppgav å ha et treningstilbud som egnet seg for klaudikanter. Svært få kjente til andre treningstilbud i regionen, og ingen kjente til at det var planlagt nye tilbud i nærmeste framtid.

I den ferske studien fra USA sendte forskerne spørreskjema til 900 karkirurger over hele landet. De fikk bare svar fra 15 %, og av disse oppgav drøyt halvparten at det ikke fantes et treningstilbud til pasienter med perifer karsykdom ved deres sykehus. Over åtte av tilbudene som fantes var trening sammen med den tradisjonelle rehabiliteringen som gis til hjertepasienter, mens under 10 % av sykehusene hadde egne tilbud om overvåket trening til klaudikanter.

Nesten alle karkirurgene sa at de ville ha henvist pasienter til trening dersom de hadde kjent til et tilbud i nærområdet sitt. I praksis var det imidlertid kun halvparten som noensinne hadde henvist en pasient med perifer karsykdom til et organisert treningstilbud.

– Det er stor mangel på både treningstilbud og bruk av trening som medisin til pasienter med trange blodårer i beina, til tross for at retningslinjene sterkt anbefaler dette, konkluderer forskerne.

Dua, A., Gologorsky, R., Savage, D., Rens, N., Gandhi, N., Brooke, B., ... & Aalami, O. (2019). National assessment of availability, awareness, and utilization of supervised exercise therapy for peripheral artery disease patients with intermittent claudication. Journal of Vascular Surgery.

Trening er effektiv, men lite brukt medisin

Også en oppsummering gjort av to portugisiske forskere illustrerer at trening er underbrukt som medisin for personer med perifer karsykdom. De har gått gjennom alle studier som har sett på overvåket trening som behandling for klaudikanter, og konkluderer med at trening er forbundet med en rekke gunstige endringer i blodårefunksjon, betennelsesstatus, skjelettmuskulatur og nydanning av blodårer. De som trener øker dessuten distansen de klarer å gå, og får bedre livskvalitet.

Rodrigues, E., & Silva, I. (2019). Supervised exercise therapy in intermittent claudication: clinical impact and limitations. International angiology: a journal of the International Union of Angiology.