Ny treningsmetode kan være effektiv ved røykebein

Etter åtte uker med regelmessig trening av leggmuskulaturen kunne pasienter med røykebein gå lenger uten smerter.

Publisert 05.06.2018
En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Michel van Schaardenburgh (nærmest) disputerer for sin doktorgrad om leggtrening ved røykebein 15. juni 2018.

Forskere ved NTNU har utviklet et nytt treningsopplegg for pasienter med røykebein. Treningen går ut på å gjennomførte øvelsen legghev inntil en vegg helt til man kjenner smerter i leggene, og deretter ta fem repetisjoner til. Derfor kaller forskerne treningen Fem Pluss. Michel van Schaardenburgh har studert effekten av denne treningsmetoden i sitt doktorgradsarbeid, og resultatene er lovende:

  • Åtte uker med Fem Pluss-trening tre ganger om dagen gjorde at personer med røykebein økte distansen de kunne gå på flatmark før de fikk smerter fra gjennomsnittlig 177 til 221 meter. Maksimal gangdistanse økte også, fra gjennomsnittlig 535 til 634 meter. Pasientene klarte dessuten å gå lenger på tredemølle med gradvis økende motbakke etter treningsperioden, de ble mindre engstelig for sykdommen, og opprettholdt aktivitetsnivået sitt målt med aktivitetsmåler. Leggtreningen ble gjennomført hjemme på egen hånd. Pasienter som gjennomførte tradisjonell gangtrening hadde derimot ingen signifikant forbedring på noen av disse punktene.

  • Én eneste treningsøkt med Fem Pluss førte til at celleåndingen i den bakre leggmuskulaturen økte. Slik celleånding skjer i mitokondriene, som er musklenes kraftstasjoner der mesteparten av energiproduksjonen skjer. Energiproduksjonen er avhengig av oksygen, men personer med røykebein har redusert blodtilførsel til beina på grunn av trange blodårer. Dermed får ikke beina nok oksygen til å produsere den energien musklene trenger under fysiske anstrengelser, og det gir smerter i leggene og redusert livskvalitet. Bedre celleånding innebærer at mitokondriene kan utnytte oksygenet bedre, og studiene til van Schaardenburgh tyder på at Fem Pluss-trening kan være en effektiv metode for å forbedre mitokondriefunksjonen.

– Trening forbi smertepunktet vil gi en kort periode med oksygenmangel til muskelvevet. Tanken er at celleåndingen i mitokondriene kan forbedres som respons på denne oksygenmangelen og på at oksygentilførselen gjenopprettes igjen, forklarer van Schaardenburgh. Studiene hans viste ingen forbedring av blodgjennomstrømningen i beina etter åtte uker med trening, noe som støtter hypotesen om at forbedringene først og fremst skyldes lokale endringer i leggmuskulaturen.

van Schaardenburgh, M., Wohlwend, M., Rognmo, Ø., & Mattsson, E. J. (2016). Mitochondrial respiration after one session of calf raise exercise in patients with peripheral vascular disease and healthy older adultsPloS one11(10), e0165038.

van Schaardenburgh, M., Wohlwend, M., Rognmo, Ø., & Mattsson, E. (2017). Calf raise exercise increases walking performance in patients with intermittent claudicationJournal of vascular surgery65(5), 1473-1482.

van Schaardenburgh, M., Wohlwend, M., Rognmo, Ø., & Mattsson, E. J. (2017). Exercise in claudicants increase or decrease walking ability and the response relates to mitochondrial functionJournal of translational medicine15(1), 130.