En kvinne som snakker inn i en mikrofon

Silvana B. Sandbakk

Silvana Bucher Sandbakk var ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som Medisin for å kartlegge rehabiliteringstilbudet for hjerte- og lungesyke i Norge.

Silvana Bucher Sandbakk fullførte sin doktorgrad ved NTNU høsten 2017. Hun benyttet data fra mer enn 1500 70–77 år gamle deltakere i Generasjon 100-studien, og viste at eldre med god kondisjon har færre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Fedme og dårlig kondisjon viste seg å være en spesielt ugunstig kombinasjon. Hun viste også at eldre godt kan sitte stille store deler av dagen uten å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, så lenge kondisjonen er god. I doktorgraden inngår dessuten en studie som viser at eldre med hjerte- og karsykdom har vesentlig dårligere kondisjon enn deltakere uten slik sykdom.

I tillegg til at hun har hjulpet Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin med å kartlegge rehabilteringstilbudet for norske pasienter med hjerteinfarkt/angina, hjertesvikt, kols og røykebein, er Silvana ansatt i Cardiac Exericise Research Group ved NTNU. Der hjelper hun til med å planlegge og gjennomføre NorEx-studien, en landsomfattende studie som har som mål å se på effekten av ulike typer trening etter utblokking for hjerteinfarkt.

Silvana er U23-verdensmester i langrenn, og tidligere landslagsløper for Sveits. I 2012 leverte hun sin mastergrad i kroppsøving og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, hvor hun undersøkte ulike svingteknikker i nedoverbakke hos kvinnelige eliteløpere i langrenn. To vitenskapelige artikler er publisert basert på dette arbeidet. Totalt har Silvana til bidratt i ti fagfellevurderte forskningsartikler publisert i internasjonale tidsskrifter.

Telefon: 414 62 452
E-post: silvana.bucher@ntnu.no

Stensvold, D., Sandbakk, S. B., Viken, H., Zisko, N., Reitlo, L. S., Nauman, J., Gaustad, S. E., Hassel, E., Moufack, M., Brønstad, E., Aspvik, N. P., Malmo, V., Steinshamn, S. L., Støylen, A., Anderssen, S. A., Helbostad, J. L., Rognmo, Ø.,  & Wisløff, U. (2017). Cardiorespiratory Reference Data in Older Adults: The Generation 100 Study. Medicine and science in sports and exercise, 49(11), 2206.

Zisko, N., Nauman, J., Sandbakk, S. B., Aspvik, N. P., Salvesen, Ø., Carlsen, T., Viken, H., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Absolute and relative accelerometer thresholds for determining the association between physical activity and metabolic syndrome in the older adults: The Generation-100 study. BMC geriatrics, 17(1), 109.

Sandbakk, S. B., Nauman, J., Lavie, C. J., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Combined Association of Cardiorespiratory Fitness and Body Fatness With Cardiometabolic Risk Factors in Older Norwegian Adults: The Generation 100 Study. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 1(1), 67-77.

Zisko, N., Skjerve, K. N., Tari, A. R., Sandbakk, S. B., Wisloff, U., Nes, B. M., & Nauman, J. (2017). Personal Activity Intelligence (PAI), Sedentary Behavior and Cardiovascular Risk Factor Clustering-The HUNT Study. Progress in Cardiovascular Diseases.

Sandbakk, S. B., Nauman, J., Zisko, N., Sandbakk, Ø., Aspvik, N. P., Stensvold, D., & Wisløff, U. (2016, November). Sedentary Time, Cardiorespiratory Fitness, and Cardiovascular Risk Factor Clustering in Older Adults--the Generation 100 Study. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 91, No. 11, pp. 1525-1534). Elsevier.

Sandbakk, S. B., Sandbakk, Ø., Peacock, O., James, P., Welde, B., Stokes, K., Böhlke, N., & Tjønna, A. E. (2015). Effects of acute supplementation of L-arginine and nitrate on endurance and sprint performance in elite athletes. Nitric Oxide, 48, 10-15.

Sandbakk, Ø., Spencer, M., Ettema, G., Sandbakk, S. B., Skovereng, K., & Welde, B. (2014). The physiology and biomechanics of upper-body repeated sprints in ice sledge hockey. International journal of sports physiology and performance, 9(1), 77-84.

Sandbakk, Ø., Sandbakk, S. B., Supej, M., & Holmberg, H. C. (2014). The velocity and energy profiles of elite cross-country skiers executing downhill turns with different radii. International journal of sports physiology and performance, 9(1), 41-47

Sandbakk, S. B., Supej, M., Sandbakk, Ø., & Holmberg, H. C. (2014). Downhill turn techniques and associated physical characteristics in cross‐country skiers. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(4), 708-716.

Sandbakk, Ø., Sandbakk, S. B., Ettema, G., & Welde, B. (2013). Effects of intensity and duration in aerobic high-intensity interval training in highly trained junior cross-country skiers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(7), 1974-1980.

Silvana Bucher Sandbakk.jpg
Silvana Bucher Sandbakk har kartlagt treningstilbudet for norske hjerte-, lunge- og karpasienter for Nasjonal kompetansjetjeneste Trening som medisin.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Sist oppdatert 07.09.2021