Seminar og nettverkssamling om hjerterehabilitering

Take Heart

Fredag 25.11.16 inviterer prosjektgruppen for TakeHeart i Norge og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst til seminar og nettverkssamling.

Publisert 11.10.2016
Sist oppdatert 31.10.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Målet med samlingen er å presentere resultater fra TakeHeart og diskutere veien videre. Det vil også bli et nettverksmøte for aktørene som jobber med hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Målgruppen for samlingen er alle som jobber med hjerterehabilitering i Norge.

Sted: Oslo, Diakonhjemmet sykehus.

Seminaret er gratis!

Program og påmelding