Trening som medisin er kostnadseffektivt

Organisert treningsbasert rehabilitering gir god valuta for pengene. Et nytt systematisk review viser at treningsbaserte rehabiliteringsprogrammer er høyst kostnadseffektive både ved hjertesvikt, koronar hjertesykdom og perifer karsykdom.

Publisert 16.12.2019
En gruppe planter i små potter

Forskerne bak oppsummeringsstudien analyserer data fra randomiserte kontrollerte studier publisert mellom 2008 og 2018. Resultatene er publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Kostnadseffektivt ved hjerteinfarkt, …

Åtte artikler med nesten 1500 pasienter har sett på kostnadseffekten av å tilby treningsbasert rehabilitering eller rene treningsprogrammer for pasienter med hjerteinfarkt og angina. Ifølge de åtte studiene er det mellom 58 og 100 % sannsynlig at tradisjonell treningsbasert hjertehabilitering er kostnadseffektivt sammenlignet med vanlig oppfølging uten trening. 

Naturlig nok koster det mer å organisere hjerterehabilitering, men dette mer enn veies opp av at pasientene får flere leveår med god helse som følge av treningen. Standard treningsbasert hjerterehabilitering ser ut til å være både rimeligere å gjennomføre og bedre for helsa enn flere former for telerehabilitering og hjemmebasert treningsoppfølging, og dermed tyder informasjonen som finnes til nå på at senterbasert rehabilitering fortsatt er det mest kostnadseffektive alternativet ved koronar hjertesykdom.

… hjertesvikt …

Kun én publisert studie har undersøkt om treningsbasert rehabilitering er kostnadseffektivt ved hjertesvikt. Dette er til gjengjeld HF-ACTION-studien, som inkluderer over 2300 pasienter fra Nord-Amerika og Frankrike. Også her veies de økte kostnadene knyttet til organiseringen av rehabiliteringen opp av at pasientene blir friskere med trening og derfor får flere leveår med god helse og færre sykehusbesøk. HF-ACTION-studien antyder at organisert treningsoppfølging med 73 % sikkerhet er kostnadseffektivt sammenlignet med oppfølging uten trening.

… og røykebein

Det er fire forskningsartikler med totalt 600 pasienter som har studert om trening som medisin ved røykebein er verdt kostnaden som følger med. Det er dyrere å tilby overvåket treningsoppfølging enn kun råd om å drive gangtrening, samtidig som det er billigere enn å blokke ut årene eller fjerne plakket fra blodårene i beina kirurgisk.

Ifølge artikkelen gir overvåket trening mer valuta for pengene enn å gi vanlige råd om gangtrening uten overvåket oppfølging. Det er også mer kostnadseffektivt enn optimal medikamentell behandling. En kombinasjon av utblokking og trening vil derimot være minst like kostnadseffektivt som kun treningsoppfølging, og det er heller ikke grunnlag for å si at trening alene er mer kostnadseffektivt enn utblokking alene.