Treningstilbud til personer med claudicatio intermittens

St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avd. Fysioterapi, har treningstilbud til deg som har claudicatio intermittens. Har du fått påvist claudicatio intermittens (såkalt røykebein) er trening en viktig del av behandlingen.

Innledning:

Det er vist at regelmessig trening gir økt gangdistanse, reduserer smerter, gir en langsommere progresjonen av selve sykdomsprosessen og bedrer livskvaliteten. Treningsgruppene ledes av dyktige instruktører (fysioterapeuter) med lang erfaring og høy kompetanse innen karsykdom.


All trening foregår i gymsal på 1902-bygget, 1. etasje, høyre fløy.
Her har vi utstyr for effektiv kondisjons- og styrketrening (tredemøller, spinning-sykler, manualer med mer).


Før:

For å delta på gruppetreningen, må du ha henvisning fra lege.
Noen blir henvist til trening direkte fra medisinsk poliklinikk eller sengeposter før utskrivelse. Fysioterapeuten tar direkte kontakt med deg. Dersom du ikke har fått dette tilbudet, kan fastlegen skrive ut "Henvisning til poliklinisk fysioterapi" (Helfo) til deg.


Du kan også selv kontakte fysioterapeutene på tlf. 72 57 13 10 (ekspedisjon) eller 72 82 02 95 (fysioterapeut) for å avtale tid for oppstart.


Under:

Vi tilbyr en times trening to ganger per uke; tirsdager kl. 14.00-15.00 og torsdager kl. 11.00-12.00
Det koster 345,- kroner for å delta 24 ganger.

Trening på tredemøller
 


Hovedmål ved treningen:
1) Redusere symptomer i bena.
2) Øke den fysiske arbeidskapasiteten og forebygge/minske funksjonsnedsettelser.
3) Redusere forekomsten av kardiovaskulære hendelser.
4) Trygghet i forhold til egen yteevne.
5) Sosialt samvær med andre personer i samme situasjon.
6) Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss.


Etter:

Etter du har deltatt i treningsgruppe hos oss, skal du være i stand til å ivareta trening i egen regi.

Sist oppdatert 01.11.2016