Treningstilbud til personer med kols

St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avd. Fysioterapi, har tilbud om poliklinisk oppfølging for deg som har fått påvist kols, både individuelt og i gruppe.

 

Innledning:

Det er vist at strukturert utholdenhetstrening og styrketrening er trygt og gjennomførbart hos personer med kols. Det er vist å øke fysisk kapasitet, redusere angsten for tungpusthet, øke selvstendighet i hverdagen, redusere fatigue og øke livskvalitet.

Gruppetilbudene ledes av dyktige fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse innen lungesykdom.
All gruppetrening foregår i gymsal på 1902-bygget, 1. etasje, høyre fløy. Her har vi utstyr for effektiv kondisjons- og styrketrening (tredemøller, spinning-sykler, manualer med mer).

Før:

Legehenvisning må foreligge før oppstart. Denne kan sendes via post eller elektronisk. Henvisning sendes da til fysioterapeut ved lungeavdelingen, Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner. St Olavs Hospital, Pb 3250 Sluppen, 7006 Trondheim, eller sendes elektronisk til postkasse: «henvisninger fysioterapi Trondheim-Klinikk for kliniske servicefunksjoner».

Under:

Pasienten vil få tildelt time etter mottatt henvisning. Ved første time vil det gjennomføres en vurdering for å kartlegge hvilke behov den enkelte har, og egnet behandlingsplan vil bli utformet på bakgrunn av dette.
Fysioterapeut vil vurdere hvilken gruppe pasienten har størst utbytte av å delta i.


Eksisterende gruppetilbud per oktober 2016:
Mandager: 12.30 – 13.30 i store gymsal
Tirsdager:  11.00-12.00 i store- og lille gymsal
Torsdager: 11.00-12.00 i lille gymsal
Fredager: 12.30-13.30 i store gymsal

Her blir det fokusert mye på styrketrening av store muskelgrupper, kondisjon, balanse og bevegelighet.

Det koster 345,- kroner for å delta 24 ganger.

Ved spørsmål kontakt en av oss fysioterapeutene på lunge:

Inger Storrøseter,  72571422
Ester Nørstebø,  72825222
Karen Marie Thomas, 72571436

Sist oppdatert 31.10.2016