En gruppe mennesker som spiller piano

Se når du vil:

Webinarer fra Trening som medisin

Siden høsten 2021 har Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin arrangert webinarer omtrent hver måned. Her kan du se opptak av de aller fleste webinarene.

​​Oktober 2021, Siri Marte Hollekim-Strand: ​Pasienten er motivert til trening... eller?

November 2021, Katrine Rolid: Effektiv trening med nytt hjerte: Fra universitetssykehus til kommunehelsetjeneste

Januar 2022, Kari Peersen: Hjerterehabilitering på norsk sykehus

Mars 2022, Johnny Hisdal: Trening og blodtrykk: Akutte og kroniske effekter

April 2022, Elisabeth Bø: Trening ved claudicatio intermittens: Hva vet vi – og hva bør vi finne ut?

Mai 2022, Anita Grongstad: Ingen lungerehabilitering uten trening

September 2022, Vibeke Løchra: Digital hjertetrening: Hvordan lykkes?​

​November 2022, Jarle Jortveit: Poliklinisk oppfølging kan gi bedre behandling etter hjerteinfarkt

Januar 2023, Gunnhild Brørs: Helsekompetanse – en nøkkel til bedre sekundærforebygging​

Mars 2023, Lina Krohg og Erik Mulder Pettersen: Pasientopplæring ved claudicatio intermittens​​​​

Mai 2023, Dorthe Stensvold: Trening for eldre med og uten hjertesykdom

Juni 2023, Lars Aakerøy: Intensiv intervalltrening: Et reelt alternativ ved alvorlig kols?

August 2023, Astrid S. Rønning og Karoline B. Westerberg: Frisklivssentralen: Mestring og folkehelse

September 2023, Jan Pål Loennechen: Trening og plutselig død: For hvem er trening farlig

Oktober 2023, Eva Gerdts: Kjønnsforskjeller ved hjertesykdom

Desember 2023, Jostein Grimsmo: En norsk klinisk veileder i hjerterehabilitering: Derfor trenger vi det

Januar 2024, Jon Magne Letnes: Trening ved atrieflmimer: Hva vet vi, og hva gjenstår?

Mars 2024, Erik Madssen: Anbefalinger for fysisk aktivitet etter hjerteinfarkt med spontan koronararteriedisseksjon

Sist oppdatert 11.05.2024