Illustrasjonsfoto

Norsk senter for hodepineforskning (NorHead)

Visjon: «Et bedre liv for alle som rammes av hodepinelidelser». NorHead er et klinisk forskningssenter som samler de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer i Norge, på tvers av fagmiljøer.  

Ønsker du å vite mer om oss?

Nyttig informasjon

    Brain Twin: hodepinedagbok

    For å kunne vurdere effekten av en behandling er det viktig å registrere hyppighet og intensiteten av hodepine før og etter oppstart av behandling. Til denne kartleggingen er bruk av en app som heter Brain Twin. Dette er Norges nye hodepinedagbok. Appen er utviklet av ledende hodepineeksperter i Norge fra NTNU og St. Olavs hospital. Appen er tilgjengelig på App Store og Google Play.
    Last ned
    Ikon
    Sist oppdatert 18.12.2023