Jarl Reitan

Portrettbilde

Telefon: 922 24 653
E-post:jarl.kare.reitan@stolav.no

Kompetanse

Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse. Siden 2010 ledet forskningsgruppe Design, som har en særskilt satsing mot innovasjon i offentlig sektor

Designledelse, og ledelse av større innovasjonsprosjekter er et av kjerneområdene. Designledelse handler om å lede et prosjektarbeid til en ny innovasjon, som har de foretrukne kvaliteter som løser et gitt behov i markedet. Har de senere årene ledet mange store prosjekter som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De fleste av de er knyttet til kommunal helsesektor. Har også ledet større kompetanseutviklingsprosjekter som Veikart for velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC, begge finansiert av Helsedirektoratet og KS.

Arbeidsområder i RSHU

Tjenestedesign, utvikling av pasientforløp, brukerkartlegging, innovasjonsledelse, medisinsk avstandsoppfølging.

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021