Kristine Holbø

Portrettbilde av Kristine Holbø

Telefon: 402 17 189
E-post: kristine.holbo@stolav.no
 

Kompetanse

Tjenestedesign og brukersentrert design i helsesektoren. Er utdannet sivilingeniør i produktdesign ved Institutt for Design, NTNU. Har nylig levert en phd innen brukersentrert design med fokus på involvering av personer med demens i designprosessen. Har jobbet i avdeling Helse i SINTEF siden 2004, de siste årene som seniorforsker. Dette har gitt en bred erfaring med prosjektarbeid og ledelse av innovasjonsprosjekter i helsesektoren, med særlig vekt på eHelse og medisinsk avstandsoppfølging. 


Arbeidsområde i RSHU

Regional ressurs- og kompetanseperson innen innovasjon og tjenestedesign. Bidrar med tjenestedesign på ulike nivåer i helseforetakene; i strategiarbeid, i kunnskapsutvikling og i medisinsk avstandsoppfølging og andre aktuelle innovasjonsprosjekter.
Sist oppdatert 25.05.2023