Logan Reed Vallandingham

Poretrettbilde
Telefon: 918 69 097

E-post: logan.r.vallandingham@ntnu.no

Kompetanse

Sivilingeniør i maskin ved NTNU med hovedprofil produksjonsledelse. Skrev masteroppgave om bruk av verdikjedestyring, informasjon og IKT i lokalmat verdikjeder. Har også tidligere jobbet som forsker ved NTNU innenfor logistikk, verdikjedestyring, og Lean.

Arbeidsområde i RSHU

Tar PhD hos Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU, der jeg arbeider med å effektivisere pasientflyt i standardiserte pasientforløp ved hjelp av IKT (Helseplattformen), samt prinsipper fra logistikk- og verdikjedestyring. Dette arbeidet foregår i tett samarbeid med RSHU.

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021