Per Olav Østbyhaug

Portrettbilde
Telefon: + 47 958 05 870
E-post:Per.Olav.Ostbyhaug@stolav.no


Kompetanse
Overlege, spesialist i Ortopedi med leddproteser som klinisk spesialfelt. Klinisk Phd. Seksjonsleder Elektiv Ortopedi (Proteser, rygg, Ortopediske infeksjoner og Tumor).

Arbeidsområde i RSHU
Jobber 50% stilling i RSHU med hovedfokus på aktivitets og bemanningsplanlegging, standardiserte pasientforløp og IKT-løsninger som understøtter disse områdene. Har en koordinerende rolle i Helseplattformen på vegne av RSHU. Er medlem av ledergruppen i Helseplattformen og i RSHU.

Sist oppdatert 18.08.2021