Randolf Terje Vågen

Portrettbilde
Telefon: + 47 926 06 702
E-post: randolf.terje.vagen@stolav.no


Kompetanse

Spesialist i psykiatri. Ansatt i St. Olav fra 1983. Nå medisinskfaglig rådgiver ved Divisjon psykisk helse. Har tidligere vært leder inne voksenpsykiatri, sist avdelingssjef ved Nidaros DPS fra 2003 til 2014. Klinisk erfaring fra rusbehandling og psykoterapeutisk behandling i poliklinikk.

Hovedinteressesområder er ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet samt  forbedringsarbeid og standardiserte pasientforløp.


Arbeidsområde i RSHU

Medlem i ledergruppen.

Sist oppdatert 18.08.2021