Runa Heimstad

Portrettbilde
Telefon: + 47 916 99 624
E-post: runa.heimstad@stolav.no

Kompetanse
Spesialist i gyn/obst. Ansatt ved St.Olav fra 1993. Har hatt ulike stillingen ved Kvinneklinikken, lengst som overlege ved Fødeavdelingen. PhD i klinisk forskning, på tema Overtidig svangerskap. Klinikksjef fra 2010-2015.

Arbeidsområde i RSHU
Fagdirektør

Publikasjoner

Sist oppdatert 18.08.2021