Siri Ann Mauseth

portrett
Telefon: + 47 922 37 745
E-post: siri.ann.mauseth@stolav.no

Kompetanse
Er utdannet lege fra NTNU (2000) og spesialist i klinisk farmakologi. Tidligere vært kommunelege II i Kvæfjord kommune i Troms (2001-2003) og har arbeidet ved St. Olavs hospital ved avdeling for bildediagnostikk og avdeling for klinisk farmakologi (2003-2012). PhD i klinisk medisin (farmakologisk epidemiologi) fra NTNU (2018). I perioden 2012-2018 arbeidet som innovasjonsleder ved NTNU Technology Transfer (TTO) og ledet flere  helseinnovasjonsprosjekter. Har en bistilling som førsteamanuensis ved NTNU. Siden mai 2018 leder for Regionalt utdanningssenter ved St. Olavs hospital og er fortsatt det i 50 % stilling. Har lederutdanning fra NTNU.

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder i 50 % stilling.


Publikasjoner


Sist oppdatert 05.10.2021