Thomas Reiten Bovim

portrettbilde

Telefon: 958 59 178 
E-post: thomas.bovim@ntnu.no / Thomas.Reiten.Bovim@stolav.no

Kompetanse

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen og sivilingeniør innenfor Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU, med operasjonsanalyse og optimering som fagretning. 

Er nå stipendiat ved IØT, hvor jeg bruker optimeringsmetoder for å analysere og løse sykehusrelaterte logistikkproblem. Jeg har deltatt i flere prosjekter knyttet til optimal ressursutnyttelse, både ved ortopedisk avdeling og i akuttmottaket.

Arbeidsområder i RSHU

Prosjekter relatert til optimal ressursutnyttelse og pasientflyt. Jobber for tiden med problemstillinger relatert til Covid-19. 

Publikasjoner


Sist oppdatert 18.08.2021