Torstein Rønningen

Portrettbilde

Telefon: 900 49 521 / 74 21 56 04
E-post:torstein.ronningen@hnt.no

Kompetanse

 • Offentlig godkjent sykepleier, utdannet ved Namdal Sykepleierhøgskole 1978.
 • Offentlig godkjent radiograf 1998
 • Arbeidet i kirurgisk klinikk til 1980 og radiologisk avdeling Sykehuset
 • Namsos til 2002 Overradiograf i 12 år.
 • Utdanning i ledelse og økonomi 1997 – 1998.
 • Utdanning i prosessforenkling 2002 – 2005.
 • Arbeidet som rådgiver/prosessveileder i fagavdelingen siden 2002 med hovedansvar for pasientflyt og prosessforbedring
 • Fra 1017 rådgiver/prosessveileder i Senter for virksomhetsstøtte og utvikling.

Arbeidsområder i RSHU

 • Forløpsveileder pasient- og pakkeforløp 
 • Prosessveileder kontinuerlig forbedring, 
 • EQS toppadministrator 
 • Opplæring i Statistisk Prosesskontroll (SPC) 
 • Innovasjonskontakt eSP                                                               
 • Ansvarlig for opplæring i forbedringsmetodikk i HNT.                                                                                            
Sist oppdatert 18.08.2021