Unni Irene Arnestad

portrettbilde

Telefon: 480 53 534
E-post:unni.irene.arnestad@helse-mr.no

Kompetanse

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Ålesund 1996-99.
Arbeidet i Kvinneklinikken (gynekologisk sengepost og kirurgisk avdeling) siden 1997.
Prosessveiledningskurs i HMR 2007.
Utdanning i Ledelse og veiledning i organisasjoner ved Høgskolen i Ålesund 2011-2014. Videreutdanning som kvalitetsrådgiver ved Universitetet i Bergen 2014-2016.
Master i kvalitetsforbedring, helseledelse helseøkonomi 2016.
Arbeidet som kvalitetsrådgiver/prosessveileder i fagavdelingen siden 2010.

Arbeidsområder i RSHU

Kvalitetsrådgiver teamkoordinator, forløpsveileder pasient- og pakkeforløp, prosessveileder kontinuerlig forbedring, EQS toppadministrator, MTU opplæringsprosessen, Innovasjonsprosjekt/Klagesaksprosessen, webdesigner og sharepoint ansvarlig for fagavdelingen i HMR. Medansvarlig for regional intranettside for pasient- og pakkeforløp, eSP kontakt i HMR. Leder for forløpskoordinatornettverk i HMR.

Sist oppdatert 18.08.2021