Pågående prosjekter

Klinikkvise gjennomganger ved St. Olavs hospital ble initiert av direktøren i januar 2014. Ansvaret for gjennomføring ble gitt til en analysegruppe, ledet av daglig leder ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling. Formålet har vært å bidra til bedre kvalitet, bedret styring og ledelse, økt effektivitet, bedre ressursutnyttelse og bedre planlegging av aktivitet og budsjett. Målet har vært at hver klinikk skulle komme frem til et antall forpliktende tiltak enten av typen "gjennomføre" eller av typen "utrede". Klinikkene har selv hatt ansvar for å komme frem til tiltak, mens analysegruppen har lagt til rette for prosessen. Ved utgangen av 2015 foreligger det en foreløpig rapport. Prosjektet avsluttes i 2016 og da vil endelig rapport foreligge.


 


 

Sist oppdatert 13.11.2017