Standardiserte pasientforløp

Nedenfor finner du en oversikt over alle godkjente behandlinger (pasientforløp) ved St. Olavs hospital. Form og språk er tilpasset helsepersonell.

Sist oppdatert 08.04.2022