RSHU Rapporter og publikasjoner 2018

​Rapporter

Rapport evaluering smertesenteret - delprosjekt 1 - organisering og drift

1. Kapasitet i Akuttmottaket, del 1: Når er fullt fullt i mottaket?
2. Kapasitet i Akuttmottaket, del 2: Tiltak som bør vurderes.
3. Utnyttelse av observasjonsenheten
4. Ventetid i BUP, VOP og TSB – Kartlegging av utfordringer og råd om tiltak (Den gylne regel)
5. BUP-artikkel – pågår, tas med på slutten av året.

«Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell - Rapport 1/2018»
Prosjekt: Formidle og implementere grunnleggende kunnskap og verktøy i primærhelsetjenesten, for å sikre en tilstrekkelig inkontinensomsorg i to kommuner i Troms fylke.

Tone Prøsch-Bilden (prosjektleder)
Mona Stedenfeldt
Marianne Nicolaisen

Publikasjoner

1. Janszky I, Gemes K, Ahnve S, Asgeirsson H, Möller J. Invasive medical and surgical procedures and triggering of infective endocarditis – a nationwide case-crossover study. J Am Coll Cardiol 2018;71:2744-2752.
2. Gémes K, Imre Janszky I, Strand LB, László KD, Ahnve S, Vatten LJ, Dalen H, Mukamal KJ. Light-moderate alcohol consumption and left ventricular function among healthy, middle aged adults – the HUNT study. BMJ Open 2018;8:e020777.
3. Aune D, Feng T, Schlesinger S, Janszky I, Norat T, Riboli E. Diabetes mellitus, blood glucose and the risk of atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Diabetes Complications 2018;32:501-511.
4. Lønning PE, Berge EO, Bjørnslett M, Minsaas L, Chrisanthar R, Høberg-Vetti H, Dulary C, Busato F, Bjørneklett S, Eriksen C, Kopperud R, Axcrona U, Davidson B, Bjørge L, Evans G, Howell A, Salvesen HB, Janszky I, Hveem K, Romundstad PR, Vatten LJ, Tost J, Dørum A, Knappskog S. White Blood Cell BRCA1 Promoter Methylation Status and Ovarian Cancer Risk. Ann Intern Med 2018;168:326-334.
5. Monárrez-Espino J, Galanti MR, Hansson J, Janszky I, Söderberg-Löfdal K, Möller J. Treatment With Bupropion and Varenicline for Smoking Cessation and the Risk of Acute Cardiovascular Events and Injuries: a Swedish Case-Crossover Study. Nicotine Tob Res. 2018;20:606-613.
6. Quintana HK, Janszky I, Kanar A, Gigante B, Druid H, Ahlbom A, de Faire U, Hallqvist J, Leander K. Comorbidities in relation to fatality of first myocardial infarction. Cardiovasc Pathol 2018;32:32-37.


Sist oppdatert 25.05.2023