Fagkurs

Motiverende intervju, introduksjonskurs for ansatte ved St. Olavs hospital

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres vanligvis to ganger per år. Kursdatoer blir publisert på Læringsportalen så snart de er klare.

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Introduksjonskurs i motiverende intervju går over tre dager. Kurset er kun for ansatte ved St. Olavs hospital.

Oppfriskningskurs tilbys over en halv dag. Målgruppe er helsepersonell ved St. Olavs hospital som har deltatt på tidligere kurs.

Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege PhD ved St. Olavs hospital. Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013). 

Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg. 

Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.

Kurset gir en introduksjon i motiverende intervju som metode, med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset tilbys til helsepersonell ved St. Olavs hospital.Kontakt